Međunarodni Dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

Postavljeno: 26.06.2023

Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama

Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Povodom obeležavanja ovog dana u svetu se organizuju javne manifestacije unutar institucija, sprovode aktivnosti koje imaju za cilj informisanje stanovništva o problemu zloupotrebe droga, pri čemu je specijalan fokus na novim psihoaktivnim supstancama, doniraju se sredstva lokalnim organizacijama radi pružanja podrške preventivnim aktivnostima ili pružanja finansijske podrške kampanji ili događajima povezanim sa kampanjom.

Cilj sprovođenja kampanje u Republici Srbiji je mobilisanje podrške čitave javnosti i podsticanje stanovništva da pruži svoj doprinos u promociji zdravih stilova života, u suzbijanju problema zloupotreba droga i u zaštiti mladih širom sveta od opasnih supstanci.

Značajno je učešće škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje zloupotrebe droga.

Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz Kalendara zdravlja doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.

Najveći broj zavisnika od psihoaktivnih supstanci su deca od 13 do 20 godina. Oko 85% današnje dece je bar jednom u životu posegnulo za drogom, iako se to u Srbiji, od 2000. godine smatra krivičnim delom. Prema ranijim istraživanjima, u Srbiji je 8% punoletnog stanovništva koristilo droge, a od toga su 2/3 bili muškarci.

J. Stefanović

Ostale vesti

back-to-top