Kruševac pripremio rešenje za trajno izmeštanje teretnog saobraćaja iz urbanog jezgra

Postavljeno: 16.12.2021

Grad Kruševac objavio je rani javni uvid u plan detaljne regulacije Isotčna obilaznica (Ulica Železnička – Bivoljski most) kojim se definiše građevinsko rešenje za priključenje na auto-put E761 čime bi se iz grada izmestio kompletan teretni saobraćaj.

Površina obuhvata plana iznosi 4,6 hektara podeljena u dve karakteristične podceline. Prva celina obuhvata prostor javne saobraćajnice sa pojasom zaštitnog zelenila bez kompatibilnih namena. Druga podcelina obuhvata područje sa mogućnošću izgradnje objekata namenjenih porodičnom stanovanju, maksimalne strukture P+1+Pk, takođe bez kompatibilnih namena.

Planirani profil saobraćajnice se sastoji od dve kolovozne trake širine po 8,0 metara (po dve saobraćajne trake širine 4,0 metara), sa razdelnim ostrvom širine 3,0 metara i sa obostranim bankinama i kanalima. Na trasi ove deonice planirani su denivelisani prelazi i ukrštaji preko želežničkog koloseka, postojeće saobraćajnice i reke Rasine – navodi se u dokumentaciji.

Uz saobraćajnicu biće formiran pojas zaštitnog zelenila gde je zabranjena svaka druga gradnja osim predviđene infrastrukture.

Za deo koji je namenjen porodičnom stanovanju definisani su paramteri izgradnje. Minimalna veličina parcela iznosi 300 m2 uz maksimalni indeks izgrađenosti od 40%. U planu je da se na predviđenom prostoru izgradi 7.040 m2 stambenog prostora.

U zaključku planskog dokumenta navodi se kako ponuđeno urbanističko rešenje treba da dovede do „rešavanja trajnog saobraćajnog obilaska gradskog centra i njegovo povezivanje na državni put prvog A reda A5 (auto-put E761) preko petlje Kruševac-Istok“

Preuzeto sa https://www.ekapija.com/infrastructure/3514252/krusevac-pripremio-resenje-za-trajno-izmestanje-teretnog-saobracaja-iz-urbanog-jezgra-preko

Ostale vesti

back-to-top