Kruševac dobitnik zahvalnice za Program inkluzije Roma

Postavljeno: 30.03.2023

Juče je u Beogradu održana konferencija povodom završetka programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovela u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, kao i partnerima.

Grad Kruševac je bio uključen u trogodišnjem periodu potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Grada Kruševca.

U okviru Projekta nemačke razvojne saradnje „Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 JLS“, a u okviru komponente Zajedno za Zajednicu –  na teritoriji grada Kruševca od juna do septembra angažovana su 32 lica kod 3 poslodavca: JKP „Vodovod“, udruženje građana „Romsko srce“ i JKP „Kruševac“. Nakon završetka radnog angažovanja, JKP „Kruševac“ zadržalo je 4 radnika, od kojih su 2 lica romske nacionalne pripadnosti.

 

Program je bio usmeren na radno angažovanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa sa ciljem da ublaži negativne posledice pandemije KOVID 19, doprinese poboljšanju uslova života i procesu oporavka zajednice, posebno marginalizovanih grupa.

Takođe, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je sprovodio projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom KOVID-19 u 18 lokalnih samouprava“ uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Fokus ovog projekta je u oblasti obrazovanja, unapređenja informisanja i promocije imunizacije, kao i tehnička podrška nadležnim lokalnim institucijama za potrebe borbe protiv pandemije.

Grad Kruševac je dobio 20 tableta koji su podeljeni učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju OŠ „Dragomir Marković“, kao i dva laptopa i jedan multifunkcionalni štampač za poboljšanje tehničkih kapaciteta u lokalnim samoupravama.

Takođe, u okviru programa sprovede su i brojne obuke i radionice (aktivno traženje posla, pisanje cv, pisanje biznis plana, radionice sa roditeljima srednjoškolaca, radionice za osnaživanje žena) kao  i stručno osposobljavanje tj. prekvalifikacija i dokvalifikacija, sa ciljem ekonomskog osnaživanja i povećanja nivoa stručnosti romske populacije i drugih marginalizovanih grupa sa teritorije grada Kruševca. Obuku je prošlo 30 lica.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs

Ostale vesti

back-to-top