Kroz projekat do lakšeg povratka štićenika VP doma u svakodnevni život

Postavljeno: 08.08.2019

Pripremanje štićenika Vaspitno – popravnog doma kako da nakon izlaska iz te ustanove nađu posao i lakše se uklope u društvo, jačanje saradnje institucija koje se time bave, ali i razbijanje predrasuda i animiranje poslodavaca da zaposle bivše štićenike ciljevi su projekta ”Podrška maloletnim prestupnicima da se ponovo integrišu u društvo i tržište rada” koji se sprovodi u Kruševcu, Beogradu i Novom Sadu. Reč je o projektu koji sprovode Omladinski Savet Kruševac i Vaspitno popravni dom, finansira ga Evropska unija, a kofinansira Vlada Srbije

– Glavni cilj je uspostavljanje međusektorske podrške štićenicima VP doma da efikasno pristupe tržištu rada u Beogradu, Novom Sadu i Kruševcu, odnosno na području Grada Beograda, Južnobačkog i Rasinskog okruga. Takođe, 50 štićenika VP doma se edukuje za to. Sa njima su urađeni individualni razgovori, a u toku su radionice mekih veština i aktivnog traženja posla. Oni će za vreme boravka u VP domu posetiti kompanije i upoznati se sa poslodavcima koji bi bili spremni da im ponude zaposlenje nakon što izađu iz VP doma i vrate se u gradove iz kojih su došli – objašnjava Aleksandar Jovanović iz Omladinskog Saveta Kruševac, koji je koordinator projekta.

Planirano je da se obiđu poslodavci kako  u Kruševcu tako i u Beograd i Novom Sadu jer dosta štićenika VP doma dolazi upravo iz tih gradova.

– Omladinski Savet sa partnerskim organizacijama iz tih gradova sada radi na pronalaženju zainteresovanih poslodavaca. U okviru projekta će u ova tri grada biti održana po dva okrugla stola koji bi trebalo da okupe što više poslodavaca. To će biti prilika da privrednicima predstavimo ideju, da se upoznaju sa problemima štićenika, da razbijemo predrasude koje imaju, odnosno da ih animiramo da budu spremni da zaposle štićenike – kaže Jovanović.

Deo projekta se odnosi i na formiranje mreže za postpenalu podršku štićenicima nakon izlaska iz VP doma. To bi u prkasi značilo da ti mladi ljudi u svom gradu imaju organizaciju kojoj mogu da se obrate za pomoć kada se vrate iz VP doma. Cilj je da se, najpre, u tu mrežu ukljuće pomenuta tri grada, a da se nakon toga ona širi. 

U Omladinskom Savetu Kruševac očekuju i da će, sprovodeći ove aktivnosti, doprineti izradi nacionalne strategije i definisanju politika koje se bave postpenalnom podrškom. 

– Druga komponenta projekta odnosi se na kreiranje mreže za postpenalnu podršku i na kreiranje metodologije postpenalne podrške jer zvanična metodologija još uvek ne postoji. Formiraćemo radnu grupu od osam eksperata, predstavnika nadležnih institucija – precizira on.

U okviru projekta Omladinski Savet Kruševac je organizovao dva nacionalna treninga čiji je cilj bio podizanje kapaciteta nevladinih organizacija i institucija koje rade sa bivšim štićenicima Vaspitno-popravnog doma za pružanje postpenalne podrške. Na taj način oni su saznali kako se radi sa štićenicima, upoznati su sa pravnim aspektima, a čuli su i iskustva ljudi koji se bave tim poslom. Treneri su bili Ivan Mijailović, iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, inače višegodišnji upravnik kruševačkog VP doma i Radmila Zečević, načelnica službe za tretman u toj ustanovi. U planu je još jedan, internacionalni trening. 

Pomenuti projekat je deo  projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, čija je ukupna vrednost 4,7 miliona evra. Finansira  ga Evropska unija kroz program IPA 2014, a kofinansira Vlada Srbije. Njegov cilj je obezbeđivanje veće društvene uključenosti  mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. 

J.B. 

Ostale vesti

back-to-top