Javna tribina o Nacrtima gradskih Odluka

Postavljeno: 05.09.2023

U skladu sa zakonskim članovima Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i uključivanja građana u postupak donošenja Odluka, strateških dokumenata i drugih akata Grada Kruševca, Gradska uprava uputila je građanima, Mesnim zajednicama, predstavnicima organa Grada, udruženjima građana, pravnim licima, preduzetnicima i ostalim subjektima – Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtima Odluka o izmenama i dopunama Odluka na nivou Grada. O tome je detaljnije govorila načelnik Gradske uprave Vesna Anđelić

Radi se o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o grobljima i sahranjivanju, Nacrtu Odluke o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata, Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada, Nacrtu Odluke o izmenama Odluke o podizanju i održavanju spomenika, spomen obeležja i murala i Nacrtu Odluke o izmeni i dopuni Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji grada.

Načelnik Gradske uprave Vesna Anđelić je podsetila da Javna rasprava traje do 7.septembra.

Tekst Nacrta Odluka dostupan je na internet stranici grada Kruševca https://krusevac.ls.gov.rs/  i u prostorijama Gradske uprave , kancelarija broj 46 u periodu od 8 do 15 časova, kao i na telefon 414 – 746.

M. J.

Ostale vesti

back-to-top