Istražujemo poreklo imena sela: Specijalitet iz Srndalja

Postavljeno: 07.05.2023

Selo Srndalje osnovano je na mestu sa značajnim tragovima starije naseljenosti. Po predanju, naziv je zoogeografskog porekla i povezuje se sa srnama koje su lovljene u vreme kneza Lazara, a priču o tome zabeležio je Zdravko Kostić

U Lazarevo doba, lovci su često odlazili na Jastrebac, kako bi obezbedili divljač za potrebe kruševačkog dvora. Srne su bile specijalitet, pa su neretko bile na meti lovaca. Kako bi se spasile, počele su da se skrivaju i povlače duboko u šumu.

Lovci-vodiči predvodili su grupe, a nakon dugog pešačenja često su im postavljali pitanje gde su srne? Vodiči su im uvek odgovarali: „Srne su dalje, srne su dalje”, misleći na to da su dublje u šumi. Veruje se da su upravo reči: „Srne su dalje, srne su dalje” bile inspiracija za imenovanje sela.

Inače, Srndalje je stočarsko i voćarsko seosko naselje razbijenog tipa, na dolinskim stranama Srndaljske reke, u podnožju Karaule, jednog od visova Velikog Jastrepca. Prostorno se razvija u visinskoj zoni od 500 do 600 metara. Udaljeno je 30 kilometara od Kruševca. Pominje se 1890. godine kada ima 31 kuću i 150 žitelja. Površina atara iznosi 2.509ha, a 2011. godine brojalo je 60 stanovnika.

J. Aksentijević

Ostale vesti

back-to-top