Istražujemo poreklo imena sela: Kako se u Bukovici stvaraju bukovi?

Postavljeno: 27.08.2022

U podnožju Jastrepca, na desnoj dolinskoj strani Rasine, nalazi se selo Bukovica. O neobičnom toku Bukovačke reke, te o carskoj imovini, pisali su Zdravko Kostić i Milutin R. Jugović.

U Tursko vreme, tada nenaseljeno selo, nazivano je „alija Bukovica”, a prostor je bio pogodan za čuvanje stoke. Kostić je zapisao da je, prilikom proticanja reke kroz korito, voda skakutala sa kamena na kamen, stvarajući specifične zvuke – bukove. Veruje se da je upravo prema tim „bukovima” selo dobilo ime.

Prema Jugovićevim zapisima, selo je pripadalo knezu Lazaru. Davao ga je svojim velikanima i oduzimao ukoliko ne bi bili poslušni. Kako je to bila imovina samog cara, odnosno carski has, priča se da se selo nekada zvalo Hasbukovica. Kada je prestalo da služi nameni, ono „has” je izostavljeno, pa je selo dobilo ime Bukovica.

Inače, Bukovica je ratarsko i voćarsko naselje polurazbijenog tipa, udaljeno 11 kilometara južno od Kruševca. Prema podacima „Geografske enciklopedije”, atar zauzima površinu od 455ha, a prema poslednjem popisu iz 2011. godine, naselje je brojalo 207 stanovnika.

J. Aksentijević

Ostale vesti

back-to-top