Istražujemo poreklo imena sela: Izuzetne ovce u Boljevcu

Postavljeno: 25.02.2023

Po predanju, naziv sela Boljevac potiče od gajenja ovaca, koje su ovde bile znatno bolje nego u okolnim selima. Formirano je na mestu praistorijskog nalazišta, a priču o njemu zabeležio je Zdravko Kostić

Priča kaže da su dvojica braće ašana selili svoja stada ovaca u zavisnosti od klime koja je vladala. Zbog bogate paše, njihove ovce su bile bolje od onih koje su gajili čobani iz Grevaca i Šiljegovca.

Kada su čobani počeli tu da osnivaju naselje, veruje se da je od reči „bolje ovce”, selo dobilo naziv Boljevac.

Inače, Boljevac je stočarsko seosko naselje razbijenog tipa. Smešteno je na severnim padinama Velikog Jastrepca i dolinskim stranama Boljevačke (Ribarske) reke. Udaljeno je 33 kilometra od Kruševca, a površina atara iznosi 1.074ha. Prostire se u visinskoj zoni od 580 do 720 metara. Pominje se 1890. godine kada broji 25 kuća i 162 žitelja. Prema popisu iz 2011. godine imalo je 139 stanovnika.

J. Aksentijević

Ostale vesti

back-to-top