Donacija opreme osnovnim školama, lokalnim samoupravama i domovima zdravlja

Postavljeno: 07.11.2021

Tokom oktobra i novembra u okviru projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marignalizovanih grupa izazvane pandemijom Kovid 19“ u 18 lokalnih samouprava biće donirana tehnička oprema u osnovnim školama, lokalnim samoupravama i domovima zdravlja. U Kruševcu će ova donacija svečano biti uručena u ponedeljak, 8. novembra

Tehnička oprema će biti donirana školama sa ciljem da se podrži unapređenje veština u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i da se unapredi obrazovanje dece na lokalu.

S druge strane, tehnička oprema će biti dodeljena i lokalnim samoupravama i domovima zdravlja zarad unapređenja tehničkih kapaciteta relevantnih institucija na lokalnom nivou, kao I da bi se poboljšalo prikupljanje podataka tokom pandemije.

Cilj ovog projekta je poboljšanje institucionalne strukture za međusektorsku saradnju i sprovođenje Nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma u lokalu, da se poveća zapošljivost Roma i drugih marginalizovanih grupa, zatim da se poveća primena rodno osteljivih mera protiv diskriminacije i da se poboljšaju uslovi za suočavanje sa posledicama kovid pandemije.

Projekat je deo programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Realizuje se u Kruševcu i u još 17 jedinica lokalne samouprave, a za njegovo sprovođenje zadužen je Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije kao pravni zastupnik Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije

L.S.

Ostale vesti

back-to-top