Vesti u slikama

Saznajte kako da prepoznate i reagujete na digitalno nasilje

Alternativni centar za devojke (ACZ) pripremio je informativne vizuale kako bi javnosti skrenuo pažnju na postojanje različitih oblika digitalnog nasilja, na psihološke posledice koje se mogu javiti usled izloženosti digitalnom nasilju te kako bi uticao na razumevanje javnosti o kažnjivosti počinilaca digitalnog nasilja, te u skladu sa tim ponudio različite vrste reagovanja u slučaju izloženosti […]

08.04.2022 0 755

Zimska idila u selu Kobilje

19.01.2022 0 1,098

Lazarica noću

21.12.2021 0 1,302
back-to-top