Anketa među građanima Brusa: “Mnogo toga se promenilo na bolje, ali…”

Postavljeno: 20.12.2019

Divlje deponije, zagađeni vodotokovi veliki ekološki problemi u Brusu.

Kao ključni ekološki problem na području  bruske opštine građani vide  divlje deponije koje niču na obalama reka i pored  lokalnih puteva. Problem prepoznaju i u  nepravilnom odlaganju smeća i neodgovornom ponašanju pojedinaca.

Selektivno odlaganje otpada iz domaćinstva je zaživelo u samo malom broju anketiranih porodica, ali je u istim tim porodicama u velikom  procentu  prisutna svest o značaju  selekcije otpada kao i  značaju reciklaže.

U seoskom području, u naseljima iz kojih JKP “Rasina“ odvozi smeće, uglavnom su zadovoljni komunalnim preduzećem i smatraju da je potreban i veći broj kontejnera u naseljima, ali je činjenica da ih njihovo prisustvo ne sprečava da svoj otpad odlože negde pored puta.

Pohvalno se o radu Rasine izjašnjavaju i Brusjani koji kažu da se mnogo toga promenilo poslednjih godina i da se na javnu higijenu polaže mnogo. Redovno pražnjenje kanti i kontejnera, pranje ulica, čišćenje trotoara i javnih površina, uređenje zelenih površina u gradu su aktivnosti komunalaca na koje građani nemaju zamerke, a veći deo anketiranih građana je posebno naglasio  i pohvalno se izrazio o radnicima RJ “čistoća“ koji su od ranih jutarnjih sati na ulicama.

Anketa je takođe pokazala da  kao izvor informacija, građani koriste lokalne medije i društvene mreže, a u poslednje vreme sve je veći značaj zvaničnog  sajta  JKP “Rasina“ gde se  direktno informišu o aktivnostima i akcijama ovog preduzeća.

Građani smatraju da su plastične kese jako prisutan i veliki problem  za koji rešenje vide u zabrani, a zagađenje vodotokova  ocenjuju  kao lice naše kulture i nemarnog odnosa prema prirodi.

Pored svih ovih problema, anketirani građani nisu propustili da kažu da su hemijska sredstva u poljoprivredi najveći zagađivač ne samo prirode već direktno i našeg zdravlja i apelovali na državu da preduzme odlučne korake kako bi ta sredstva bila stavljena van prometa.

Na pitanje – kako sačuvati prirodu- najveći broj građana je rekao  čestim kampanjama, edukacijom i boljom informisanošću odraslih i radom sa najmlađima, još u predškolskom periodu, dok su kažnjavanje opisali kao neizvodljivo.

Tekst je deo projekta “Čiste vode Brusa” koji je u okviru sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa podržan od strane Opštine Brus

Ostale vesti

back-to-top