Ako ne platite TV taksu računa se kao dug za struju

Postavljeno: 20.02.2016

Umesto da su već platili januarske račune za utrošenu struju, potrošači ih još nisu ni dobili. Elektroprivreda Srbije počela je tek pre dva dana da ih šalje na adrese 3,5 miliona vlasnika brojila, ali to neće biti problem da potrošači iskoriste pravo na popust od pet odsto za redovno plaćanje, jer je rok produžen do poslednjeg dana februara, potvrđuju iz EPS-a

taksa-za-rts1

Januarski računi kasne iz dva razloga: zbog obaveza zakonskog usklađivanja obračuna naknade za korišćenje obnovljivih izvora energije, ali i zbog nove stavke na računu – TV takse.

Trebalo je, kažu u EPS-u, pripremiti novi obrazac na kojem se sada pod brojem 13 nalazi i obračun TV takse (takse za javni medijski servis) od 150 dinara.

Naknada za obnovljive izvore energije nije se menjala u odnosu na 2015. godinu i ostaje 0,0093 dinara po utrošenom kilovat-satu. Bez obzira na to, objašnjavaju u EPS-u, morali su da sačekaju donošenje nove Uredba o visini posebne naknade za podsticaje u 2016. godini. Praksa je da se uredba donosi svake godine.

I dok sa javnog servisa poručuju da im je taksa za TV pretplatu dovoljna „tek da prežive”, čini se da će na gubitku mnogo više biti  EPS, jer se TV taksa plaća po brojilu, a ne po televizoru. Pri tome je malo verovatno da će svih 3,5 miliona vlasnika brojila platiti TV taksu, pa makar ona bila i 150 dinara.

U EPS-u kažu da će se onima koji ne budu plaćali ovih 150 dinara mesečno na ime TV pretplate to zaračunavati kao dugovanje za struju. Za ovu uslugu, RTS i RTV će EPS-u plaćati tri odsto od uplaćenih sredstava na ime fakturisanja i naplate takse.

Upitan da li će zbog ovakvog načina naplate TV takse preko računa za struju EPS biti na gubitku, prof. dr Branko Kovačević, predsednik Nadzornog odbora EPS-a, kaže za naš list da su ukupni dugovi prema EPS-u veći nego što je budžetski deficit Srbije, pa da se ovaj gubitak neće ni prepoznati.

– To ne znači da ne treba plaćati TV preplatu ili struju. Naprotiv. Ali, mi nemamo kulturu plaćanja, niti svest o tome da ono što se troši mora i da se plati, pa tako i struja i taksa. Ciljano se išlo na ovakav način plaćanja TV takse, jer u ovom času više od 90 odsto građana redovno plaća struju, što je dobar stepen naplate. Time RTS računa da će i oni imati veći procenat naplate takse – kaže Kovačević.

Na pitanje kako će se osloboditi plaćanja takse oni koji nemaju televizor, a imaju brojilo, u EPS-u objašnjavaju, da je Zakon o javnim medijskim servisima predvideo i to – ko može biti oslobođen od plaćanja ovih 150 dinara i na koji način.

Članom 38 ovog zakona predviđeno je da TV taksu mora da plaća svako fizičko i pravno lice koje je korisnik brojila po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru.

Od obaveze plaćanja TV takse oslobođeno je fizičko lice, vlasnik brojila koji živi u jednočlanom domaćinstvu, ili je hranilac u višečlanom domaćinstvu, i to ukoliko je osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja, ili s invaliditetom manjim od 100 odsto. Pod uslovom da je to u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć.

Pravo da ne plaća TV taksu, a vlasnik je brojila, pripada i onom potrošaču koje je trajno izgubilo sluh, ili je reč o slepoj osobi, kao i korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, ili penzioner sa minimalnom penzijom. Od ove obaveze oslobađa se i onaj ko ima više brojila u zgradi, odnosno poslovnom prostoru, ali ih ne koristi.

Pravo da ne plaća TV preplatu imaju i ustanove socijalne zaštite odnosno one za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Da bi se vlasnik brojila oslobodio plaćanja ovih 150 dinara treba da podnese zahtev uz prilaganje potrebne dokumentacije.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se RTS-u.

Ostale vesti

back-to-top