Akcioni plan raseljavanja za projekat Autoput Moravski koridor dostupan javnosti

Postavljeno: 08.02.2021

Akcioni plan raseljavanja (RAP) pripremili su Koridori Srbije za sektor 1, tačnije za potez Pojate – Kruševac i u januaru je postavljen na sajt grada Kruševca. Glavni cilj ovog dokumenta jeste da se premoste sve identifikovane neusaglašenosti i obezbedi adekvatna naknada i pomoć osobama pod uticajem projekt

Proces eksproprijacije za sektor 1 Moravskog koridora, koji je predmet ovog RAP-aje počeo u aprilu 2019. godine, i izveden je u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije, Zakonom o eksproprijaciji. Ovaj dokument, pak, predstavlja uporednu analizu između trenutne prakse eksproprijacije i zahteva zajmodavaca i daje jasne akcije kako bi se neusaglašenosti premostile kroz pružanje adekvatnih naknada i pomoći osobama pod uticajem projekta.

To uključuju obezbeđivanje dodatka za prelazni period; obezbeđivanje troškova preseljenja; obezbeđivanje troškova za prijavu i prenos prava svojine; obezbeđivanje troškova transporta i ugradnje opreme i instalacija; mere za ublažavanje koje će biti definisane u zavisnosti od slučaja do slučaja za određene grupe ljudi pod uticajem projekta (na primer ranjive grupe).

Prema informacijama o parcelama i vlasnicima, dobijenim od Koridora Srbije, ukupno je 4.059 parcela i 3.290 vlasnika koji su pod uticajem projekta na sektoru 1. Važno je napomenuti da sve ove akcije neće ni na koji način uticati na prihvatanje ili odbijanje sporazuma o eksproprijaciji, niti na prethodno dobijenu naknadu.

Projekat autoputa Moravski koridor u dužini od 112,4 kilometra nalazi se u regionu Zapadne Morave. Ugovor za izgradnju i sprovođenje projekta izgradnje autoputa zaključen je između Vlade Srbije i Koridora Srbije sa jedne strane, i izvođača Bechtel Enka JV sa druge strane.

Projekat će zahtevati privremeni i trajni otkup zemljišta za potrebe izvođenja radova na autoputu, sa svim pratećim objektima (petlja, podvožnjak, nadvožnjak, mostovi, propusti), i radove na regulaciji reke Zapadne Morave, kao i prateće objekte (pristupni putevi, pozajmišta, odlagališta, kampovi, itd.).

Okvirni plan raseljavanja i ponovnog uspostavljanja izvora prihoda je napravljen od strane konsultantske kuće 2U1K Engineering and Consultancy Inc. u ime Koridora Srbije, i u njemu se opisuju ključni principi otkupa zemljišta i prinudnog raseljavanja kao i ciljevi, organizacija i kriterijumi koji će se primenjivati u toku sprovođenja projekta kako bi se obezbedilo adekvatno upravljanje nad otkupom zemljišta i pristup nad zauzetim zemljištem za potrebe projekta.

Detalje Akcionog plana, mogu se videti na:

http://gk.mycpanel.rs/krusevac.rs/images/stories/2021/Koridori/2021-01-11_Akcioni_plan_raseljvanja_-_Sektor_1.pdf

N.B.

Ostale vesti

back-to-top