135 godina Trayal Korporacije: Svetski nivo poslovanja

Postavljeno: 14.06.2024

Jedno od preduzeća sa najdužom tradicijom poslovanja  u Srbiji, Trayal  Korporacija, trendom razvoja novih proizvoda i programa i rasta nivoa prodaje svojih proizvoda, iz godine u godinu dokazuje da je jedan od stubova srpske privrede

Uprkos brojnim izazovima u poslednjih 10 godina Trayal Korporacija je sada mnogo jača i stabilnija nego što je ikada bila. A izazova je bilo tokom cele istorije duge 135 godina.

U početku Barutana “Obilićevo” čiji je kamen temeljac  položen 16. juna 1889. godine po Ukazu kralja Milana, sa crnim barutom kao jedinim , ali u to doba, veoma bitnim proizvodom,  posle Drugog svetskog rata “Miloje Zakić” sa znatno širom lepezom proizvoda, a danas Trayal  Korporacija sa velikim proizvodnim asortimanom vojnih i privrednih eksploziva i pirotehnike, zaštinih sredstava i gumarskih proizvoda.

U ratovima tri puta rušena i obnavljana, zatim privatizacijom skoro potpuno uništena,  sada 135 godina rada obeležava kao respektabilno preduzeće koje se dalje razvija.

Poslednju deceniju poslovanja Trayal Korporacija počela je „na kolenima“. Prevazilaženje katastrofalnih posledica privatizacije koja je kompaniju dovela na korak do stečaja, kada su bili prazni i magacini sirovina i magacini gotovih proizvoda, zaustavljena proizvodnja, srušen sistem poslovanja a dugovanja od preko 100 miliona evra, dokazuju epitet Feniksa carskog grada.

O periodu reanimacije i revitalizacije generalni direktor  Trayal Korporacije Miloš Nenezić kaže:

Oživeli smo sve naše fabrike, održali smo i unapređivali celokupnu infrastrukturu, objekte, mašine, procese. Očuvali smo najdragoceniji deo sistema – naše radnike.

Povratak Trayala među priznate uspešne firme ne bi bio moguć bez šire društvene zajednice, bez lokalne samouprave, bez razumevanja Vlade Republike Srbije, a posebno bez pomoći našeg bivšeg gradonačelnika Bratilava Gašića.

Ključ uspeha Trayala je timski duh. Jedna neverovatna posvećenost firmi pre svega samih radnika, naročito onih koji rade duže u firmi, čije porodice tu već desetinama godina rade, zatim i Samostalnog sindikata koji usmerava radnike i naravno rukovodstva.

Najveća snaga Trayala su naši radnici,  oni se prema poslu ponašaju izuzetno odgovorno.

Poslovnu 2023. godinu  Trayal Korporacija je završila najvećim do sada, istorijskim uspehom što se tiče nivoa prodaje, većim nego kada je u svom sastavu imala Fabriku auto guma.

Mi smo poslednjih nekoliko godina izveli Trayal na pravi put, usmerili smo ga tamo gde će moći sigurno da funkcioniše na tržištu narednih nekoliko decenija. U svakom proizvodnom segmentu imamo razvojne programe, to ne odvajamo od održavanja postojećih programa, kontinuirano razvijamo nove proizvode. Trayal Korporacija  sada prodaje sve što može da proizvede. I u civilnom i u namenskom delu smo u prvoj liniji proizvodnje na svetskom nivou. Sa programima koje smo postavili, koje smo implementirali i koje smo počeli da plasiramo na tržište,  Trayalu je obezbeđena sigurna duža budućnost, naglasio je Nenezić

Veliki balast  su bila ogromna dugovanja iz vremena privatizacije, hipoteke, krediti kod banaka i sva druga opterećenja.

Prvi put, posle 30 godina Trayal Korporacija  nema nikakvih hipoteka, ručnih zaloga, nikakvih kredita kod banaka niti zaostalih dugovanja. Uspeli smo da  regulišemo celokupno zaduženje koje je nakon raskida privatizacije bilo  preko 100 miliona eura. Stabilizovali smo poslovanje u potpunosti, redovno plaćamo sve obaveze. Sve to  se direktno odrazilo na kvalitet proizvoda i rada, sigurnost radnika i poslovnih partnera u Trayal  Korporaciju – rekla je direktorka finansija Valentina Virijević i dodala  podatke:  U  2023. godini prihodi od prodaje bili su 12,5% veći nego u poslovnoj 2022. Investiciona ulaganja su udvostručena. Samo u 2023. godini na ime doprinosa na zarade, poreza na imovinu,  poreza na dodatu vrednost i drugih javnih prihoda, Trayal je u državni budžet uplatio 8,7 miliona evra.

Ovo preduzeće je i najveći domaći poslodavac u Rasinskom upravnom okrugu i kontinuirano ulaže u poboljšanje uslova rada i zanavljanje radne snage

Veliki značaj pridajemo očuvanju kadrovskog potencijala preduzeća, pa je jedan  od ciljeva Trayal Korporacije  zapošljavanje mladih. Imamo 1243 radnika a samo u 2023. godini primljeno 164-voro novih radnika. Mnogo pažnje posvećujemo stručnom usavršavanju zaposlenih, programima obuke, pohađanju stručnih seminara.

Mladim ljudima već godinama se pruža rpilika da kroz program „Moja prva plata“ i program dualnog obrazovanja steknu nova znanja i veštine i da obezbede egzistenciju. Zaposlenima se na najrazličitije načine ukazuje poštovanje i briga a izuzetno se vodi računa o uslovima rada, bezbednosti i zdravlju radnika. Zajednička snaga i jedinstvo izgrađeni su pre svega kroz međusobno poverenje zaposlenih i rukovodstva. Zato u Trayal Korporaciji dišemo kao jedno -istakla je zamenica generalnog direktora Vesna Kovačević Stanković.

Obzirom na broj radnika i uticaj koji Trayal Korporacija ima na privredu, efekti  poslovanja ovog preduzeća  imaju uticaj na ceo Region. Visok nivo društvene odgovornosti koji stavlja ovo preduzeće u red najvećih donatora u zemlji odražava se na sve sfere društvenog života.

Najviše u oblasti obrazovanja, razvoja mladih, unapređenja uslova da se mladi bave sportom. Nedavno osnovan donatorski fond Try All Sports kojim je  Trayal  Korporacija namenila milion evra za sport u Kruševcu, već podržava mlade koji se u sportskim klubovima bave fudbalom, košarkom, odbojkom, ritmičkom gimnastikom, boksom. Podržavamo i naučni razvoj učenika i studenata pomažući im finansijskim sredstvima da se naukom bave u   istraživačkoj stanici Petnica, Astronomskoj opservatoriji, Mensi… Pokrovitelji smo šest osnovnih i srednjih škola.  Učesnici smo svih velikih gradskih akcija i pokretač razvoja turizma u kruševačkom kraju.

Očuvali smo i unapredili veoma vredno industrijsko nasleđe smatrajući ga dobrom osnovom za buduće poslovne uspehe – rekla je šefica kabineta generalnog direktora Sanja Marković.

Trayal Korporacija je podigla i četvrtu zadužbinu – Crkvu Svetog Nikole. Pre toga Crkvu posvećenu Hristu  Spasitelju u Jastrebac Lake Resorta, zatim posvećenu Svetog Agatonika u krugu fabrike i Crkvu Svetog Ilije u okviru nove fabrike na Jasikovcu . Trayal je rukovodio obnovom Hrama Svetog Đorđa u Kruševcu i učetvovao u obnovi Hrama Svetog Save u Beogradu.

Povodom obeležavanja 135 godina od osnivanja Trayal  Korporacije, predsednik Samostalnog sindikata ovog preduzeća Milosav Vukojičić podseća  da su u  vreme privatizacije radnici bili nezadovoljni, pretrpeli su ogromne štete  u vidu otpuštanja, neredovnih plata, ugrožavanja prava, pa su tim povodom organizovali čak 27 štrajkova.

Radnici su bili složni i spasili fabriku. Na inicijativu radnika, zahvaljujući Bratislavu Gašiću na čelo fabrike došao je sadašnji generalni direktor Miloš Nenezić koji je fabriku „postavio na nagoe“.  Trayal  Korporacija je počela da posluje na sve višem nivou. Nabavljene su sirovine, počela je proizvodnja, zaključeni su ugovori sa mnogobrojnim partnerima, radnici su ponovo počeli da primaju redovne plate, – ističe Milosav Vukojičić i dodaje – Uslovi rada u Trayalu su na zaista visokom nivou. Radnici imaju svoja prava, imaju redovne zarade, imaju i zaštitu na radu. Taj rezultat je ostvario Sindikatu saradnji sa rukovodstvom fabrike.Ovde mi svi radimo za napredak Korporacije, jer je Trayal zajednička kuća svih nas.

Stalno podmlađivanje radne snage predsednik Sindikata ocenjuje kao obostrano korisno.

Naše preduzeće je odlično mesto za mlade radnike, za učenje i usavršavanje. Mladi ljudi su zadovoljni uslovima, to pokazuje i činjenica da sve više njih izražava interesovanje da se zaposli kod nas.

U Trayalu se planiraju i realizuju dodatne investicije, osvajaju novi programi, obnavljaju pogoni. Ambiciozni planovi predstavljaju garanciju očuvanja vodeće pozicije na domaćem tržištu i širenje uticaja  na stranom tržištu.

Iza ovih uspeha stoje vrhunski inženjeri, stručni i savesniradnici, ambiciozno i odgovorno rukovodstvo. Pokazali smo da možemo, i ja očekujem da naše preduzeće niže samo poslovne uspehe.Za radnika je važno da ima pogodne uslove za rad, da radi i da redovno prima platu, to je ono što Trayal pruža – ističe Vukojičić.


 

Andrijana Jovanović, direktorka Oblasti gumarstva

U gumarskim Fabrikama kontinuirano radimo na organizovanju proizvodnje prema zahtevima domaćih i inostranih kupaca, a proizvodnja pneumatika brenda Trayal i brenda Rekord je organizovana  u skladu sa vodećim svetskim standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i EU Regulativom za agro pneumatiku ECE 106.

Imamo eksluzivno pravo za prodaju kineskog brenda Duraturn za tržište Srbije i regiona. U pitanju je priznat i moderan brend koji se proizvodi sa najnaprednijom gumarskom tehnologijom i odličnim performansama.

Trayal Korporacija je svrstana u bazu dobavljača američkog proizvođača pneumatike Cooper / Goodyear kao dobavljač bledera i već 6 godina uspešno sarađujemo.

U Fabrici guma za dvotočkaše i unutrašnje gume osvojili smo proizvodnju novih dimenzija bicikl guma, atraktivnog dezena, kao odgovor na zahteve tržišta prve ugradnje.

Cilj nam je da osluškujući zahteve tržišta, povećamo zadovoljstvo svojih potrošača, stalno postavljajući veće standarde, razvijajući dugoročne partnerske odnose i poslujući u skladu sa trendom modernog doba koje dolazi.


 

Milan Simić, direktor Fabrike eksploziva, pirotehnike i hemije

Fabrika eksploziva i pirotehnike nastavlja sa trendom širenja proizvodnih kapaciteta, uvođenjem novih tehnologija i višestrukim povećanjem finansijske realizacije.

Pogoni proizvodnje pirotehničkih sredstava i termobaričnih eksploziva imaju ugovorenu proizvodnju za narednih nekoliko godina. Proizvodnja gorive trake radi proširenim kapacitetom usled unapred rasprodate proizvodnje.

Proširenje kapaciteta na lokaciji Parunovac se ogleda u stavljanje u upotrebu nove opreme i povećanje proizvodnje emulzionih eksploziva i NONEL-a.

Novi proizvodi i pogoni u saradnji sa  Vojno tehničkim institutom su samo neki od mnogobrojnih proizvodnih zadataka.


Nenad Isailović, direktor Fabrike zaštitnih sredstava

Značajno je povećan kapacitet i unapređen kvalitet u proizvodnji ztaštitnih maski M3 i Horizont. Poboljšan je kvalitet rukavica za nuklearno biološku zaštitu. Izrađeni su alati i nabavljena oprema za proizvodnju kapuljače za evakuaciju i izrađeni uzorci koji su na ispitivanju za dobijanje sertifikata. Realizovan je Ugovor za automatizaciju protivgradne zaštite na radarskim centrima Samoš i Bajša. Kompletno završena automatizacija na radarskim centrima Valjevo, Fruška Gora, Bajša i Samoš, dok je na Radarskom centru Bukulja automatizacija izvršena polovično. U narednom periodu se očekuje zaključivanje Ugovora za završetak automatizacije na radarskom centru Bukulja i automatizacija Radarskih centara Užice i Kruševac.


 

Danko Đaković, direktor Oblasti tehničke podrške

Kontinuiranim ulaganjima u energetsku efikasnost i realizacijom razvojnih projekata čiji je primarni cilj unapređenje proizvodnog procesa, ostvarujemo uštede energenata, ali i veću produktivnost i efikasnost u proizvodnom procesu.

Podrška u smislu stabilnog napajanja energentima omogućava kontinuiran i kvalitetan proizvodni ciklus kako u postojećim pogonima, tako i u pogonima sa novim proizvodima.

Osavremenjavanjem računskog centra stvoreni su uslovi za dalji razvoj i digitalizaciju poslovanja, a u skladu sa tehnološkim promenama na tržištu.

Realizacijom planiranih investicionih aktivnosti Trayal Korporacija  doprinosi ostvarivanju sopstvenih ciljeva, ali i ciljeva Republike Srbije definisanim u strategijama razvoja u oblasti energetike, zaštite životne sredine i održivog razvoja.

 

Ostale vesti

back-to-top