Struka povodom izmena Zakona o parničnom postupku: Skupa pravda je nedostižna pravda

Postavljeno: 27.05.2021

Nacrt izmena Zakona o parničnom postupku teško će pogoditi građane sa manjim primanjima, upozoravaju iz Kuće ljudskih prava i demokratije. Ovaj potez Ministarstva pravde osuđuju organizacije za ljudska prava, ali i stručnjaci pravne struke i advokati

– Najavljene izmene onemogućiće građane slabijeg imovnog stanja da ostvare svoja prava i da budu jednaki pred sudom – kaže za KruševacGrad advokatica Vesna Mrđa, koja se pridružuje apelima struke da se Nacrt zakona povuče iz procedure.

Nakon protesta advokata u Beogradu, saopštenjem u kome osuđuje predloženo rešenje iz Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku kojim se pristup pravdi uslovljava plaćanjem sudskih taksi, oglasila se i Kuća ljudskih prava i demokratije. U saopštenju navode da dugo trajanje sudskih postupaka, nepristupačna visina sudskih taksi i troškova pravne pomoći već sada veliki broj građana ostavlja bez mogućnosti da zaštite svoja prava u sudskom postupku.

– Pravo na pristup sudu podrazumeva pravo pojedinca da svoju pravnu stvar iznese pred sud bez bilo kakvih zakonskih i praktičnih prepreka. Nacrt zakona značajno uvećava postojeće prepreke i građanima direktno povređuje Ustavom garantovana prava poput prava na pravično suđenje, prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo, i time diskriminiše građane s obzirom na imovno stanje – upozoravaju iz Kuće ljudskih prava.

Nacrt koji predlaže Ministarstvo pravde predviđa da se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u zakonskom roku od 8 dana, smatra povučenim. To znači da će se tužba, odgovor na tužbu ili žalba smatrati povučenim, odnosno da građani po prvi put zbog neplaćanja sudske takse u ovako kratkom roku mogu ostati bez sudske zaštite.

I naša sagovornica, advokatica Vesna Mrđa iz Kruševca, deli ovaj stav, uverena da će ovaj predlog onemogućiti građane da ostavre svoja prava. Upozorava i da je ideja o uvođenju e suda takođe diskriminatorna, s obzirom na to da veliki procenat građana nema ni tehničke mogućnosti ni znanja da se takvoj promeni prilagodi.

Kuća ljudskih prava i demokratije svoje stavove dokumentuje i podacima iz Polaznog izveštaja o praćenju stanja pravosuđa za Srbiju koje je sprovelo 12 organizacija civilnog društva, a prema kojima čak 73 odsto građana Srbije smatra da su troškovi sudskih postupaka previsoki.

– Najavljene izmene naročito će teško pogoditi građane koji žele da zaštite prava iz radnog odnosa. Primera radi, građanin koji potražuje tri neisplaćene prosečne zarade bi morao da plati iznos od 13.700 dinara inače bi se njegova tužba smatrala povučenom. Prema podacima iz istraživanja, 34,3 odsto stanovništva Republike Srbije (2,28 miliona građana) izloženo je riziku siromaštva ili socijalnoj isključenosti – navodi se u saopštenju.

Predloženim izmenama, smatraju stručnjaci, u potpunosti se obesmišljava Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, jer građanima koji ostvare pravo na besplatnu pravnu pomoć, koja ne podrazumeva automatski i oslobađanje od sudskih taksi, može biti uskraćen pristup sudu.

– Ostvarenje i zaštita prava građana ne sme biti ograničena samo na one koji imaju novac da plate sudsku zaštitu. Budući da predloženo zakonsko rešenje predstavlja povredu Ustavom garantovanih prava i diskriminiše građane slabijeg imovnog stanja, pozivamo Ministarstvo pravde da ovaj Nacrt zakona povuče iz procedure i da prilikom izrade sledećeg Nacrta zakona radna grupa posebno uzme u obzir činjenicu da se više od trećine građana Srbije nalazi na granici siromaštva – traži se u saopštenju kuće ljudskih prava i demokratije koju, inače, čine Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Helsinški odbor za ljudska prava i Centar za praktičnu politiku.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top