Protivgradna odbrana – koliko smo (ne)spremni za ovu sezonu

Postavljeno: 03.05.2017

U ovogodišnjoj sezoni odbrane od grada ugovore je potpisalo 98 strelaca angažovanih na 49 od ukupno 88 utvrđenih lokacija za lansirna mesta u Rasinkom okrugu. Nadležnom radarskom centru dodeljeno je 409 raketa, što je duplo manje od optimalnog broja raketa po lansirnoj stanici

Sezona odbrane od grada otpočela je polovinom prošlog meseca, a kao i u celom Rasinkom okrugu, strelci nedostaju i na području kruševačke opštine. Kako nezvanično saznajemo, od 29 protivgradnih stanica na teritoriji Grada, u funkciji je manje od polovine, razlog je nedovoljan broj strelaca, a ako se uzme u obzir da je optimalan početni broj raketa po stanici od osam do dvanaest, idealan do 16, može se zaključiti da na teritoriji Okruga i Grada nema ni dovoljno raketa.

S obzirom na to da evidentno nedostaju i rakete i strelci, te da, prema Zakonu odbrane od grada, lokalne samouprave imaju određene obaveze u sistemu odbrane , od Gradske uprave zatražili smo informaciju o tome da li su budžetom za ovu godinu predviđena sredstva za nabavku dodatne količine protivgradnih raketa, te dodatnu stimulaciju strelaca kojih je nedovoljno pre svega zbog minimalnih nadoknada koje dobijaju za obavljanje tog posla.

U odgovorima koji su prosleđeni portalu krusevacgrad.rs, uz prethodno usmeno objašnjenje da “Grad Kruševac nema nikakve nadležnosti ni obaveze kada je u pitanju protivgradna zaštita i da oni nisu prava adresa za takva pitanja” navedeno je kratko da „budžetom za 2017.godinu nisu planirana sredstva za nabavku raketa i dodatnu isplatu strelaca na teritoriji Grada, te da je ova problematika regulisana Zakonom o odbrani od grada”.

Da Zakon u tom delu zaista ne obavezuje lokalne samoprave, portalu krusevacgrad.rs potvrđeno je i u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, s tim da je u odgovorima navedeno i to da prema istom tom zakonu lokalne samouprave mogu učestvovati u sufinansiranju strelaca i nabavci raketa, te da je zbog problema oko lošeg tumačenja “obaveza i mogućnosti”, kao i činjenice da postoje formalno pravni uslovi za adekvatno učešće lokalnih samouprava, “RHMZ uputio u oktobru 2016. godine dopis svim lokalnim samoupravama, sa molbom da se u kreiranju budžeta za 2017. godinu planiraju sredstva za obezbeđivanje podrške kroz nabavku raketa i dodatnu stimulaciju rada strelaca na svojoj teritoriji”.

Uz podsećanje da od polovine 2015.godine, preuzimanjem od MUP-a Srbije, poslove odbrane od grada obavlja RHMZ, u toj upravi ističu i to da “jeste da Zakon lokalne samouprave nažalost ne obavezuje, ali da su mogućnosti učešća date u skladu sa višedecenijskom praksom da se sredstva iz budžeta lokalanih samouprava izdvajaju za te namene,a u cilju zajedničke borbe svih subjekata protiv grada kao elementarne nepogode”.

Grad Kruševac je, kako se navodi u odgovorima RHMZ-a, u akciji pomoći u nabavci raketa učestvovao u 2013. i 2014.godini, te dodatno finasirao rad strelaca u kontinuitetu od 30 godina. Na osnovu tih odgovora, može se zaključiti da u poslednje tri godine Grad ne učestvuje u nabavci raketa, kao ni u sufinasiranju strelaca.

“Zadovoljni minimalnim štetama od grada”

Prema podacima RHMZ, na području Rasinskog okruga u 2016. godini beleže se tri dana sa štetom od grada, pri čemu je zahvaćena površina od 220 hektara, sa procentom oštećenja od 5 do 60 odsto. U istom periodu, na području Grada Kruševca zabeležen je samo jedan dan sa štetom od grada, kada je zahvaćena površina od oko 60 hektara, sa procentom oštećenja od 10 do 50 odsto. -Polazeći od stava Svetske meteorološke organizacije da je grad elementarna nepogoda koja se ne može sprečiti, već se mogu učiniti napori za smanjenje štete od grada, kao i naučnih podataka koji pokazuju da se efikasnost najsavremenijih metoda odbrane od grada u najrazvijenijim zemljama kreće u granicama od 30 do 60 odsto, možemo biti više nego zadovoljni minimalnim štetama od grada, kako na području Rasinskog okruga tako i u celoj Srbiji, u prošlogodišnjoj sezoni- mišljenja su u RHMZ. Inače, u prošloj sezoni, na području Rasinskog okruga, najveći broj dana dejstvovanja protivgradne zaštite imali su strelci Grada Kruševca( 14 dana), a najmanji strelci Ćićevca (dva dana), pri čemu su utrošene 284 rakete. U toj sezoni ostvaren je ukupan promet od 632 rakete, za 223 rakete više nego što je ovdašnjem radarskom centru dodeljeno na početku ovogodišnje sezone.

Ostale vesti

back-to-top