Počela je registracija električnih trotineta

Postavljeno: 13.04.2024

Novim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, trotineti su sada prepoznati kao “lagana električna vozila”, koja moraju zadovoljiti određene standarde kako bi se koristila u saobraćaju, uključujući trajnu nominalnu snagu elektromotora manju od 0,6 Kw i masu praznog vozila ispod 35 kg. Ova pravila osiguravaju sigurnost i regulišu njihovu upotrebu na putevima.

Na osnovu promena u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima koje su stupile na snagu 1. marta 2024. godine, usvojen je Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i postavljanju nalepnice za laka električna vozila, objavljen u Službenom glasniku. Primena ovog pravilnika započela je 5. aprila 2024. godine, od 15. juna samo laka električna vozila koja imaju odgovarajuću nalepnicu prema odredbama pravilnika mogu učestvovati u saobraćaju na putu.

Pravilnik detaljno objašnjava postupak podnošenja zahteva za dobijanje nalepnice za laka električna vozila. Uključuje obrazac zahteva i uputstvo za popunjavanje kao i listu potrebne dokumentacije. Ključna dokumentacija uključuje tehničke podatke o vozilu poput marke, snage elektromotora, maksimalne brzine i mase vozila. Ova dokumentaciaj dolazi uz kupovinu trotineta.

Potrebno je priložiti tehničku dokumentaciju, kopiju lične karte za pojedince ili dokaz o upisu u registar za pravna lica, izjavu po propisima i dokaz o uplati naknade za izdavanje nalepnice u iznosu od 2.060 din, pri čemu usluga izdavanja nalepnice košta 1.560 din, a obrazac nalepnice 500 din.

Zahtevi se primaju i obrađuju na više od 150 prodajnih mesta u preko 80 gradova i opština, kako je objavljeno na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Foto: freepik.com

T.S

Ostale vesti

back-to-top