Ministarstvo privrede: Takmičenje o promociji preduzetništva

Postavljeno: 12.04.2024

Ministarstvo privrede i Evropska komisija organizuju Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva European Enterprise Promotion Awards (EEPA) sa ciljem da se prepoznaju i nagrade izuzetni primeri podrške i promocije preduzetništva širom Evrope, ali i da se ojača svest o značaju te podrške

Pravo učešća imaju nacionalne, regionalne i lokalne institucije i organizacije, gradovi, regioni, jedinice lokalne samouprave kao i javno-privatna partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika,  obrazovnih programa i poslovnih organizacija. Bitan uslov jeste da se program sprovodi minimum 15 meseci, odnosno da je ostvario određene rezultate koji ga mogu kvalifikovati za priznanje.

Takmičenje se sastoji iz dve faze, prva je na nacionalnom nivou odnosno biraju se državni predstavnici, i to dva predstavnika iz dve različite kategorije, a drugu fazu čini takmičenje izabranih predstavnika država na evropskom nivou.  U prvom delu će se originalnost doneti takmičaru 20 bodova, uticaj na lokalnu ekonomiju 30, unapređenje veza lokalnih učesnika u projektu 25 i prenosivost 25 bodova.

Najkreativnije i najuspešnijeprijave, a najviše dve iz različitih kategorija, će biti prosleđene evropskom žiriju koji će doneti odluku o pobedi za svaku od kategorija kao i o pobedniku na nivou celog takmičenja, a svi zainteresovani se mogu prijaviti Ministarstvu privrede elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2024. godine, a pobednici na nacionalnom nivou predstavljaće našu zemlju na finalnom evropskom takmičenju.

Više informacija: https://www.privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/takmicenje-za-najbolju-ideju-u-oblasti-promocije-preduzetnistva-european-enterprise-promotion-awards

J. S.

Ostale vesti

back-to-top