Kontrola vode sa javnih česama još uvek “na čekanju”

Postavljeno: 19.05.2017

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode sa javnih česama na teritoriji Grada Kruševca u ovoj godini nijednom nije obavljena. U Zavodu za javno zdravlje kažu da je uzorkovanje u toku, te da će nakon toga biti urađen i plan monitoringa. Do tada, građani ostaju uskraćeni za informaciju da li je voda sa ovih prirodnih izvorišta (ne)ispravna za piće i pripremanje hrane

Kruševljani već pet meseci nemaju pravu informaciju o zdravstvenoj ispravnosti vode na javnim česmama, a odnos lokalne samouprave prema ovim alternativnim izvorima vodosnabdevanja, najbolje ilustruje podatak da tokom cele 2014.godine pa do polovine 2015. nije urađena nijedna kontrola ispravnosti vode na javnim česmama, dok je u 2016. obavljeno nekoliko kontrola kojim je bilo obuhvaćeno manje od polovine od ukupno 23 javne česme na teritoriji Grada.

U međuvremenu, presušila je česma Vučja glava kod Autobuske stanice, jedna od retkih koja je godinama unazad pokazivala i hemijsku i mikrobilošku ispravnost. Kako je reč o vodi arterskog porekla, mišljenje je stručnjaka da bi trebalo ispitati zbog čega je ta česma presušila, što do danas nije učinjeno iako je reč o značajnom izvorištu koje se nalazi na jednoj od najfrekventnijih lokacija u gradu.

U pokušaju da od nadležnih saznamo nešto više o planu održavanja potencijalno upotrebljivih alternativni izvori vodosnabdevanja, naišli smo na nejasne odgovore. Niko u Gradskoj upravi nije znao precizno da nam kaže ko je tačno zadužen za javne česme, a jedino što smo uspeli da saznamo je da su se potrebne analize do kraja 2013. godine finansirale iz gradskoj Fonda za zaštitu životne sredine (u okviru ugovora sa Zavodom za javno zdravlje i uz saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine), ali da u 2014. nije dobijena saglasnost resornog ministrstva za deo programa korišćenja budžetskih sredstava koji se odnosi na kontrolu kvaliteta vode sa javnih česama.

U međuvremenu, nadležnost održavanja javnih česama koja podrazumeva i kontrolu kvaliteta vode sa tih izvorišta, prebačena je na Narodni muzej, kao i 100.000 dinara, koliko je ukupno u ovoj godini iz gradskog budžeta izdvojeno za te namene. Zvaničnan odgovor na pitanje da li je to dovoljno sa kontrolu vode na godišnjem nivou, nismo uspeli da dobijemo, ali smo nezvanično saznali da opredeljen iznos može da pokrije jedino troškove izrade plana monitoringa.

Nismo uspeli ni da saznamo sa kime zapravo Zavod za javno zdralje treba da sklopi ugovor o kontroli kvaliteta vode sa javnih česama, tačnije, dobijali smo različite odgovore od nadležnih, od toga da se ugovor sklapa sa lokalnom samoupravom (iako u ovom trenutku u Gradskoj upravi ne postoji služba zadužena za javne česme), do toga da je “ Grad sve nadležnosti po pitanju javnih česama preneo na Narodni muzej”.

Ono što jesmo uspeli da saznamo je da se konačno krenulo sa uzorkovanjem vode sa javnih česma, te da bi nakon toga trebalo i da bude skopljen ugovor prema kome bi se sprovodio monitoring, s tim da u Zavodu nisu želeli da komentarišu da li će ispoštovati planiranu dinamiku kontrole ukoliko ne bude dovoljno novca.

A u čijoj su zapravo nadležnosti prirodna izvorišta jasno govori Zakon o vodama koji kaže da su ovi alternativni izvori vodosnabdevanja u nadležnosti lokalnih samouprava. Jasne su i preporuke po pitanju kontrole kvaliteta vode sa javnih česama, a prema kojima bi monitoring trebalo vršiti najmanje četiri puta godišnje, odnosno, svakog meseca ukoliko se sa tih izvorišta vodom snabdeva veći broj lokalnog stanovništva. Jasno je i to da su u našem gradu ova izvorišta prepoznata kao alternativan izvori vodosnabdevanja u vanrednim situacijama, te da ih kao takve treba redovno održavati.

Bez obzira na sve te činjenice, kruševačke javne česme uglavnom su tehnički neuređene, higijenski neispravne i nedovoljno kontrolisane. Izgleda da nas ne zabrinjava podatak koji su izneli stručnjaci Ujedninjenih nacija, a to je da, ukoliko se na globalnom nivou i dalje ne bude ulagalo u očuvanje i zaštitu izvorišta, do 2025.godine čak trećina svetskog stanovništva neće biti redovno snabdevena pijaćom vodom.

Ostale vesti

back-to-top