Bombardovanje Kruševca 6. aprila 1941.

Postavljeno: 06.04.2023

Danas se navršavaju 82 godine od izbijanja Drugog svetskog rata na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Rat je na ovim prostorima otpočela Nemačka 6. aprila 1941. godine bombardovanjem više gradova. Pored Beograda i još nekoliko većih gradova, tog dana je iz vazduha je napadnut i Kruševac.

Prvog dana Aprilskog rata, nakon iznenadnog napada na Beograd iz vazduha u ranim jutarnjim satima, nemačka vojna avijacija se oko 14 i 30 obrušila i na Kruševac. Kao jak vojno – industrijski centar, u kojem se nalazio Vojno – tehnički zavod „Obilićevo“, Kruševac je bio jedan od važnih ciljeva za napad nemačkog ratnog vazduhoplovstva 6. aprila 1941. godine.

Prema šturim istorijskim podacima „Obilićevo“ su tog dana napala 54 nemačka aviona. Protivavionska odbrana Kruševca sastojala se od 4 protivavionske baterije i jedne mitraljeske čete.

Iako je 6.aprila 1941. godine odbrana Kruševca uspela da obori 5 nemačkih Štuka, neprijatelj je u svom iznenadnom napadu iz vazduha onesposobio Vojnotehnički zavod Obilićevo.

 

 

 

 

 

Ostale vesti

back-to-top