Bez rešenja za skupljanje i reciklažu elektronskog otpada

Postavljeno: 13.05.2024

U Kruševcu nema registrovanog operatera

U pismu dostavljenom našoj Redakciji, jedan sugrađanin se požalio na to kako se našao u neprilici kada je hteo da odloži elektronski otpad, jer nijedno preduzeće u gradu nije htelo da ga preuzme. Kako bismo saznali o čemu je reč, kontaktirali smo Javno komunalno preduzeće Kruševac koje, iako centralna figura u upravljanju otpadom, nije nadležno za reciklažu elektronskog otpada. Ostale firme koje se bave skupljanjem otpada ne obrađuju i otkupljuju materijal koji se smatra opasnim, što nas dovodi do poražavajuće činjenice da u Kruševcu niko nema dozvolu za prikupljanjem i upravljanjem ovakvog vrsta otpada. Suočena sa nedostatkom informacija, većina ljudi odustaje od reciklaže, tako da stari uređaji završe u komunalnom otpadu ili u podrumu.

Elektronski otpad, koji obuhvata širok spektar uređaja kao što su računari, mobilni telefoni, televizori i drugi elektronski aparati, predstavlja značajnu opasnost za životnu sredinu zbog sadržaja toksičnih materijala poput olova, žive i drugih teških metala. Nedostatak odgovarajućih postrojenja za reciklažu ili sakupljanje ovih materijala u Kruševcu dovodi do potencijalnog zagađenja tla, vode i vazduha, kao i gubitka dragocenih resursa koji se mogu reciklirati i ponovno upotrebiti.

JKP: Za sada nije u našoj nadležnosti

Kako smo uspeli da saznamo iz Javnog komunlanog preduzeća Kruševac, Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o listi električnog i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja, korišćenju električne i elektronske opreme, koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od elekričnih i elektronskih uređaja, regulisano je upravljanje otpadom električnih i elektronskih proizvoda, a ovo preduzeće nije registrovano za sakupljanje, tretman, odlaganje, prodaju navedenog otpada.

– Otpad od električnih i elektonskih proizvoda ne može se mešati sa drugim vrstama otpada. Zabranjeno je odlaganje ovog otpada bez predhodnog tretmana. Ne sakupljamo električne i elektronske proizvode, a građani mogu da svoj otpad, ali neopasan,  predaju registrovanim operaterima za ovu vrstu otpada. Mi kao preduzeće sarađujemo sa drugim firmama, što se tiče isporuke elektonskog otpada koje mi kao firma imamo ( toneri, ketridži i dr). Trenutno imamo sklopljen Ugovor sa preduzećem E- Reciklaža iz Ćuprije i nama naplaćuju isporuku ovog otpada – stoji u odgovorima JKP dostavljenim našoj Redakciji.

Opasan elektronski otpad je otpad koji u sebi sadrži štetne materije kao što su živa, olovo, kadmijum a koji su štetni za životnu sredinu i zdravlje ljudi. Potrebno je da preduzeća koja vrše sakupljanje, tretman ili odlaganje otpada elektičnih i elektronskih proizvoda, imaju dozvolu za prikupljanje otpada, a da  potom vode evidenciju o količini i vrsti preuzetih električnih ili elektonskih proizvoda i podatke o tome dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

–  U Kruševcu nema registrovanog operatera koji sakuplja opasan EE otpad. Nadamo se da će u budućnosti, ovaj problem građana u Kruševcu biti rešen i da će naše preduzeće uzeti učešće u tome – kažu iz Komunalnog.

Ko sakuplja elektronski otpad?

Na mapi sa sajta www.gdereciklirati.com stoji da u Kruševcu neopasan elektronski i električni otpad može da se reciklira na sedam mesta. Na mapi je JKP, dve Lidl prodavnice u kojima pored reciklaže ambalaže mogu da se recikliraju i dotrajale baterije u kontejnere za to predviđene. Tu su i preduzeća NKM metalis kao i preduzeću Ferorex za odlaganje neopasnog otpada, najčešće metala i preduzeću C.I.A.K. gde otkupljuju polovne akumulatore.

Preduzeće Kappa star recycling, koje smo kontaktirali, prikulja opasan otpad, ali ne u Kruševcu, jer nemaju dozvolu.

– Mi smo jedna o retkih kompanija koje se bave zbrinjavanjem svih vrsta otpada i opasnih i neopasnih. Za neopasan otpad imamo 11 jedinica u Srbiji na kojima skupljamo, dok kad je reč o opasnom otpadu, mi ga sakupljamo kapilarno, kada se pojavi veća količina mi dolazimo da je preuzememo od ovlašćenih reciklera, pojedinca ili firme. Koliko mi je poznato u Kruševcu niko nema dozvolu za skladištenje elektronskog otpada. Imamo stratešku saradnju sa E-reciklažom, kompanijom iz Niša koja se bavi reciklažom elektronskog i električnog otpada, nadamo se da ćemo uskoro u našem centru u Kruševcu biti dostupna ovakva usluga – kaže Slobodan Ljušić iz ovog preduzeća.

Inače, u gradu postoji nekoliko servisa bele tehnike, koji otkupljuju stare šporete, frižidere i sl, najčešće zbog rezervnih delova koje potom koriste u popravkama.

Od tavana do reke

Stanovnici Kruševca nailaze na ozbiljne prepreke kada je u pitanju odlaganje elektronskog otpada. Istovremeno, nedostatak inicijative za sakupljanje i recikliranje ovog otpada postavlja pitanje odgovornosti lokalnih vlasti i kompanija. Obično, kada kupujemo neki kućni aparat ili elektronski uređaj, ne razmišljamo šta ćemo sa njim učiniti kada se pokvari ili dotraje. Kako smo poznati kao narod koji „ništa ne baca“, većina ovakvih uređaja završi po podrumima, tavanima, šupama, dok se toliko ne nagomila, da ga moramo negde premestiti. Tada bi bilo logično kontaktirati JKP ili neku firmu koja prikuplja ovakav otpad, a toga u našem gradu nema. Međutim, Kruševljanima izgleda preostaje samo da svoj elektronski otpad ponovo zature negde, da stoji godinama zaboravljen, ili da, kada čuju kroz prozor sa megafona „Kupujemo staro gvožđe, akumulatore, veš mašine, bojlere, šporete i televizore“, istrče na ulicu, zaustave sakupljače sekundarnih sirovina u zaprežnim kolima, pogode cenu i tako se ratosiljaju grdosije kao što je na primer stari televizor, a kuda će sakupljači sa njom, to ostaje tajna njihovog biznisa. Oni nemarniji, znaju da odvezu ovakav otpad i bace ga u neku reku ili na divlju deponiju, jer nemaju alternativu?

Anketa sprovedena među građanima Kruševca otkriva sveprisutnu zabrinutost i ogorčenje zbog nedostatka infrastrukture za recikliranje elektronskog otpada.

Sugrađanin J. R. kaže da su ga „šetali“ od vrata do vrata i da nijedna firma nije htela da preuzme televizore koje je hteo da preda uz obrazloženje da nemaju dozvolu.

– Ta situacija me je navela da postavim ozbiljno pitanje: gde odlagati elektronski otpad u gradu sa preko 100.000 stanovnika, a da se ozbiljno ne ugrozi životna sredina i zdravlje građana?

Jedan od ispitanika, M. J. smatra da ovakav problem nadležni mora da reše što pre.

– Grad Kruševac treba da preuzme inicijativu i obezbedi mogućnosti za recikliranje elektronskog otpada. Ne možemo se osloniti samo na građane da sami reše ovaj problem.

C.Z. kaže da nije razmišljala o ovom problemu dok je nismo pitali šta misli.

– Eto, kod nas pun podrum starih stvari, a kad tu više nema mesta nosimo u selo i tako u krug. Stvarno nisam znala da u našem gradu niko ne otkupljuje ovakav otpad. Skoro kad sam menjala telefon, operateri su mi ponudili da donesem neki stari da recikliram kako bi dobila popust i ja sam to uradila, jer svakako nisam mogla da ga prodam. Poznato mi je da na primer za stare bojlere i akumulatore otkupljuju delove – navodi ona.

Marija Janković

 

Ostale vesti

back-to-top