16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Postavljeno: 13.12.2021

Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Kruševca povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ na Dan ljudskih prava održao je sednicu na kojoj je razmatrao temu „Analiza stanja u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici na nivou grada Kruševca“

Sednici su pored članova Saveta, prisustvovali Gradonačelnik grada Kruševca, načelnik Policijske uprave, predstavnici Centra za socijalni rad i Službe pravne pomoći Gradske uprave.

Predstavnici institucija i članovi Saveta razmenili su mišljenja i iskustva u vezi sa postupanjem inistitucija u slučajevima nasilja u porodici.

Na sasatanku je zaključeno da je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici dovela do preciznijih procedura za postupanje institucija u slučajevima nasilja u porodici, ali da je u budućnosti potrebno više raditi na osnaživanju žena žrtava nasilja i razvijanju novih mera ekonomske podrške i socijalne zaštite, koje bi uključile i decu.

Izvor i foto: krusevac.ls.gov.rs

Ostale vesti

back-to-top