Ženske organizacije povodom Osmog marta: pandemija ugrozila prava žena

Postavljeno: 08.03.2021

Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, Autonomni ženski centar i Žene u crnom podsećaju da su žene širom sveta protekle godine bile, pored starih, suočene i sa novim problemima usled pandemije izazvane korona virusom i da su najviše na udaru bila radna i reproduktivna prava, kao i da se povećalo nasilje prema ženama u okviru porodice

Pandemija je najviše pogodila žene, tvrde ženske organizacije u saopštenju.

– Žene su najviše zaposlene na poslovima brige (uslužne, proizvodne i obrazovne delatnosti), gde su izložene brutalnoj i nemilosrdnoj eksploataciji, ucenama, ponižavanju; veliki broj žena na prekarnim (siva ekonomija) poslovima izgubio je posao, a one koje nisu, izložene su riziku od gubitka posla; radnice u fabrikama (Jura itd.) nemaju zaštitna sredstva, svakodnevno trpe ucene, otpuštanja, odmazde i ponižavanja; aktivistkinje sa stalnim zaposlenjem, zbog smanjenja plate, jedva preživljavaju; mnoge aktivistkinje, inače nezaposlene (novinarke, umetnice, radnice…) su ostale bez redovnih prihoda – navodi se u saopštenju i dodaje da zbog poslova brige o starima u porodici, mnoge žene nisu mogle da ispunjavaju radne obaveze.

Kada je reč o nasilju prema ženama, ono se tokom pandemije povećalo, ali su, takođe, početkom ove godine mnoge žene progovorile o (seksualnom) nasilju koje su doživele ili doživljavaju – unutar kuće, škole, fakulteta, na radnom mestu, na ulici…

– Iako je pandemija ovog 8. marta onemogućila masovni izlazak na ulice, razloga za to ne manjka! Pozivamo sve žene da budemo solidarne jedna sa drugom, brinemo jedna o drugoj i borimo se jedna za drugu – ako ne zajedno na ulici, onda u našim okruženjima. Solidarnost je naša snaga – do narednog viđanja na ulicama! – navodi se u saopštenju Autonomnog ženskog centra i Žena u crnom.

Slične poruke stuižu i od Mreže žena protiv nasilja. U ovoj mreži takođe podsećaju da se broj žena ubijenih u parnerskom nasilju ne smanjuje, da su slučajevi seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja sve učestaliji, te da su radna prava žena u našem društvu veoma ugrožena: žene ostaju bez posla zbog trudnoće, negovanja dece ili roditelja, diskriminisane su zbog izgleda i godina, zarađuju manje i težedolaze do rukovodećih pozicija.

– Podsećamo da je 8. mart  dan kada borba za političku, ekonomsku i socijalnu ravnopravnost mora da postane vidljivija, jer je neprestana i traži posvećenost čitavog društva. Ukoliko je društvo već odlučilo da ima nultu toleranciju na nasilje, a srpsko deklarativno jeste, onda je vreme da iz sve snage to u praksi i pokaže – poručuje Mreža žena protiv nasilja.

Ostale vesti

back-to-top