Ženske grupe u subotu u Jagodini – podrška žrtvama trgovine ljudima

Postavljeno: 04.06.2021

Nezavisna ženska grupa, sastavljena od predstavnica i predstvanika ženskih organizacija, građanskih inicijativa i društveno angažovanih pojedinki i pojedinaca, u subotu, 5. juna u 13 sati na Trgu narodne omladine u Jagodini, organizuje skup podrške ženama i devojčicama iz Jagodine, potencijalnim žrtvama organizovane seksualne eksploatacije u ovom gradu. Među članicama su i organizacije iz Kruševca

“Opšti je utisak da način na koji se tretira ovaj slučaj u javnosti, a karakteriše ga pre svega ćutanje nadležnih institucija, svođenje celog slučaja na političku aferu i samopromocija glavnog osumnjičenog na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću, dovodi do toga da potencijalne žrtve ovog krivičnog dela ostaju uskraćene za najbitnije informacije koje se tiču njihovog statusa i vrsta pomoći i podrške koje su im dostupne” navodi se u saopštenju Nezavisne ženske grupe.

Cilj skupa, kako najavljuju organizatorke, jeste da direktnom akcijom i na licu mesta potencijalnim žrtvama upute poruku da u ovom procesu nisu same, i da su im bez uslovljavanja otkrivanjem identiteta i učestvovanjem u istražnom i sudskom postupku zakonom garantovane pomoć i podrška.

“Potencijalnim žrtvama ovog krivičnog dela po zakonima RS pripadaju navedene vrste pomoći i podrške, čak i dok njihov status žrtava još nije potvrđen od strane nadležnih institucija, i čak i ako one odluče da ostanu anonimne i ne učestvuju u istražnom i sudskom postupku”, podsećaju organizatorke.

“Podsećamo da je Srbija prošle godine usvojila Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020–2025. godine, a pre neki dan Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021–2025. Imajući u vidu težinu ovog krivičnog dela i njegov društveni značaj (glavni osumnjičeni je nosilac vlasti na lokalnom i republičkom nivou) – ukoliko sada jasno i javno ne istrajemo u zahtevima za bezuslovnu zaštitu i podršku svim žrtvama i svedocima u slučaju Jagodina, ove strategije ostaće mrtvo slovo na papiru, a žrtve nasilja trajno oštećene”, poručuje se još u saopštenju.

Ovo je prvi u nizu planiranih događaja ove nezavisne grupe aktivistkinja i aktivista, koji će biti posvećeni ostvarivanju prava žrtava u ovom i sličnim slučajevima nasilja, pre svega nad ženama i decom, pozivanju institucija i odgovornih pojedinaca da odgovorno reaguju, i ukazivanju na neophodnost privođenja pravdi počinilaca ovih krivičnih dela.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top