Zaseda Skupština, razmatra izvršenje budžeta, odluke o porezu, nameni zemljišta, hipoteci

Postavljeno: 25.11.2021

Izveštaj o devetomesečnom izvršenju budžeta, utvrđivanje prosečne cene kvadrata nepokretnosti kao osnove za porez na imovinu, odluka o obuhvatu zemljišta kome se menja namena iz poljoprivrednog i šumskog u građevinsko, izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja te izmene planskih urbanističkih dokumenata i brojna rešenja o izmenama i dopunama statuta kruševačkih ustanova, deo je tačaka koje će se pred odbornicima Skupštine Grada naći u petak, 26. novembra

Prema podacima iz Izvešaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada, u periodu januar-septembar, ostvareno je 3,092 milijarde tekućih prihoda i primanja budžeta, preneti prihodi iz prošle godine iznose skoro 383 miliona dinara, što je ukupno oko 3,47 milijardi, odnosno oko 73 odsto planiranih sredstava. Istovremeno tekući prihodi budžetskih korisnika su bili oko 71 milion dinara, preneti iz prethodne godine skoro 44 miliona, što je ukupno skoro 115 miliona dinara ili skoro 72 dosto planiranog iznosa. Prema pomenutim podacima ukupno ostvareni prihodi i primanja za devet meseci ove godine iznose 3,58 milijardi, odnosno skoro 73 odsto planiranih sredstava.

Rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava izvršeni su u iznosu od 2,95 milijardi, što je oko 62 odsto u odnosu na plan, a manji su za skoro 15 odsto od ostvarenih prihoda. Ukupno planirani rashodi i izdaci iz sredstava zarađenih iz izvornih aktivnosti budžetskih korisnika izvršeni su u iznosu od oko 54 miliona dinara, što je skoro 34 odsto u odnosu na plan i manji su za skoro 53 odsto od ostvarenih prihoda. Ukupno planirani rashodi i izdaci iz svih izvora izvršeni su u iznosu od nešto više od tri milijarde dinara, što je oko 61 odsto planiranog i za oko 16 odsto manje od ukupno ostvarenih prihoda iz svih izvora.

Odbornici treba da potvrde i Odluku o prosečnoj ceni kvadrata nepokretnosti, koja se koristi kao osnova za utvrđivanje poreza na imovinu. Prema Predlogu ta cena se u prvoj zoni kreće od 6.290 dinara, za građevinsko zemljište, do 76.222 za stanove i 91.121 za poslovne objekte, dok je u četvrtoj zoni od 50-tak dinara za šumsko zemljište do 53.808 za stanove.

Odlučivaće se i o stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje su u svojini Grada, a reč je o zgradi komunalnih delatnosti Gradske toplane i Upravnoj zgradi sa mašinskim delom i bunkerom, koju takođe koristi to javno preduzeće. Reč je, kako je u obrazloženju navedeno, o hipoteci koja se stavlja zbog kredita od 500 miliona dinara, koji Gradska toplana uzela od Banke Poštanske štedionice za izmirivanje obaveza iz prethodnih grejnih sezona i priprema za tekuću sezonu. Kredit je uzet na pet godina, grejs period je 12 meseci, a jemac je kruševački Vodovod.

Na sutrašnjoj sednici Skupštine Grada trebalo bi da bude doneta i Odluka o promeni Lokalnog akcionog plana, na osnovu koje će se neutrošena sredstva za četiri programa preneti za program samozapošljavanje. Nakon toga tu subvenciju će moći da dobije još 15 lica. Na taj način je već podržano  67 korisnika, a ispod crte je ostalo njih 42.

Na dnevnom redu Skupštine su i Odluke o izmenama i dopunama delova plana detaljne regulacije Centar 4 te donošenje brojnih rešenja i statutarnih odluka.

Skupština se, zbog epidemiološke situacije, održava u Bioskopu „Kruševac“.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top