Za unapređenje  životnih uslova u naselju “Ujedinjene nacije”

Postavljeno: 24.04.2018

U kruševačkom naselju “Ujedinjene nacije” organizovana je prva u nizu planiranih radionica koje imaju za cilj mapiranje  problemi sa kojima se suočavaju meštani ovog naseljenog mesta kada je u pitanju dostupnost i opremljenost pojedinih sadržaja i usluga, kasnije i izradu  Plana održive urbane mobilnosti naselja UN

Predstavnici lokalne samouprave , Mesne zajednice “Ujedinjene nacije” i ovdašnje Policijske uprave , danas su sa učenicima Osnovne škole “Dositej Obradović” i Politehničke škole “Milutin Milanković” obišli naselje “Ujedinjene nacije” kako bi  analizirali stanje na terenu, te izneli svoje predloge za unapređenje postojećeg stanja.

Olivera Drenovac , pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, kazala  je da se ova radionica organizuju u okviru međunarodnog programa “Omogućavanje lokalne demokratije i holističkog urbanog razvoja kroz “SimbioCity”” koji finansira Švedska agencija za razvoj i međunarodnu saradnju SIDA, gde pored Kruševca, Niša i opštine Stari Grad (Beograd),  u programu učestvuju i gradovi iz Makedonije, Ukrajine i turske.

– Danas suna zajedničkom zadatku bili  naši sugrađani starosti od 15 do 75 godina, što je veoma važno jer se ovaj trening program odnosi na holistički pristup urbanom planiranju, gde smo se mi kao Grad opredelili da razvijamo urbanu mobilnost u naselju “Ujedinjene nacije”. Danas smo  razgovarali sa našim najmlađim ali i najstarijim sugrađanima, gde su oni imali prilike da nam direktno na terenu kažu i pokažu šta je to što njima smeta u njihovom naselju, kao i šta je to što oni smatraju da mogu da poboljšaju – kazala je Drenovac, dodajući da se Grad u okviru realizacije ovog programa  opredelio za naselje “Ujedinjene nacije” jer je to “s jedne strane naselje koje ima kapaciteta da se razvija, a sa druge je prilično devastirano i dosta dugo se u njemu ništa značajno nije dešavalo”.

Učesnici radionice, njih tridesetak, su nakon višečasovnog obilaska naselja mapirali probleme gde su, kao najveći izdvojili to što u nema dovoljno pešačkih staza , trotoara i semafora, a čime su posebno ugroženi najmađi meštani ovog naseljenog mesta.

Takođe, kao problem je navedeno to što ne postoje biciklističke staze, pa deca voze bicikle ulicom, a jedno od zapažanja je i da nema dovoljno parkovskih površina. Primećeno je i nekoliko napuštenih objekata  koji su potencijalno opasni pre svega za decu, a kao problem navedeno je i to što su neki prodajni objekti postavljeni tako da ugrožavaju preglednost na raskrsnicama.

U razgovoru sa meštanima, moglo se čuti  i to da nema dovoljno autobuskih polazaka iz samog naselja, a jedno od zapažanja  je i da samo neke od stambenih zgrada imaju pristup za invalide, te da postojeće parkovske površine nisu prilagođene starim  i invalidnim licima.

Učesnici radinoce primetili su i da prostor opredeljen za zelenu pijacu nije u funkciji, te kao predlog naveli da bi ovaj prostor koji i pored toga što je opremljen nije prepoznat kao mesto gde će se prodavati voće i povrće, trebalo pretvoriti u praking prostor ili zelenu površinu.

Današnja radinoca prva je u nizu radinoca koje će biti organizovane tokom narednih 18 meseci, koliko je planirano da traje projekat kroz koji će se raditi i Plan održive urbane mobilnosti za naselje Ujedinjene nacije”.  

Inače, “ Plan održive urbane mobilnosti Grada Grada Kruševca 2017-2030”, prvi takvav dokumenta u Srbiji, usvojen je nedavno, a sa vizijom da treba raditi na razvoju grada koji je dostupan svima, bez obzira na starost, pol, imovinsko stanje, te mentalne i fizičke sposobnosti.

Ostale vesti

back-to-top