Uspešno realizovan projekat „Nasilje- ne hvala“

Postavljeno: 10.02.2022

Projekat „Nasilje- ne hvala“ koji je Muzička škola „Stevan Hristić“ realizovala u okviru Erazmus+ programa Evropske unije imao je za cilj unapređenje dobrih praksi u pristupu prevenciji i intervenciji na pojavu nasilja u školama. Partneri na ovom projektu bile su škole „Ivan Vazov“ iz Stare Zagore, Bugarska i Haskoj Ortaokulu iz Istanbula,Turska.

Kroz razmenu dobrih praksi i saradnju sa partnerima, Muzička škola je kao koordinator projekta radila na unapređivanju, modernizaciji preventivnih aktivnosti . Zajedno sa partnerskim školama radila je na smanjenju nasilja među i nad decom i mladima u školskom okruženju. Realizovane su i različite aktivnosti širenja uticaja kojima je predstavljala projekta i realizovane aktivnosti, ali motivisala ostale škole i kolege u Kruševcu i okolini, da učestvuju u Erazmus + projektima.

U okviru projekta organizovane su tri kratkoročne zajedničke obuke nastavnika  i školskih psihologa. Prva obuka „Kreiranje bezbednog i sigurnog okruženja za sve učenike“ realizovana je u Muzičkoj školi „Stevan Hristić“, obuka „Prevencija digitalnog nasilja u obrazovnom okruženju“ u partnerskoj školi iz Turske, a treću pod nazivom „Celoškolski pristup nasilju“ realizovala je partnerska škola iz Bugarske.

Pored obuka realizovana su i dva međunarodna sastanka projektnih timova. Domaćin prvog sastanka koji je organizovan onlajn bila je Muzička škola, dok je drugi međunarodni sastanak, čiji je domaćin bila partnerska škola iz Turske,  realizovan neposredno.

Tokom implementacije projekta u sve tri zemlje realizovane su i različite preventivne aktivnosti za ostale kolege u svim partnerskim školama, učenike i njihove roditelje. Napravljen je logo projekta, sajt projekta, Fejsbuk stranica projekta, urađeni su različiti propagandni materijali.

Primeri realizovanih aktivnosti u sve tri zemlje biće objedinjeni u onlajn praktikum na engleskom jeziku koji će biti dostupan svim zainteresovanim za korišćenje. Siže i rezultati projekta biće postavljeni i  na Erazmus + platformi projektnih rezultata koja predstavlja bazu podataka koja omogućava zaintersovanima da pristupe opisima, rezultatima i kontakt informacijama projektima koji se finansiraju u okviru programa Erazmus+ u oblasti obrazovanja, omladine i sporta.

„Nasilje – ne, hvala!“ projekat je strateških partnerstava koji podrazumeva razmenu primera dobre prakse, sa ciljem jačanja mreže partnera, povećanja kapaciteta organizacija u međunarodnoj saradnji, razmene i upoređivanja ideja, praksi i metoda.

Projekat je započet u oktobru 2019. godine, predviđeno vreme reaalizacije bile su dve godine, ali je zbog aktuelne epidemiološke situacije realizacija projekta je produžena, do kraja ove godine. D.P.

 


O Erazmus+ programu

Erazmus+ jedan je od najvećih programa Evropske unije koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Nastao je 2014. godine, a 2021. je ušao u novi sedmogodišnji period sprovođenja koji će trajati do 2027. godine.

Opšti cilj Programa je da, kroz celoživotno učenje, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinaca u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.

Srbija je punopravna članica programa Erazmus+ od 2019. godine i ima status treće zemlje pridružene Programu, što znači da ustanove i organizacije iz Srbije mogu da se prijavljuju za sve vrste projekata u ulozi koordinatora i partnera, kao i države članice Evropske unije.


 

Ostale vesti

back-to-top