Uspešno realizovan  projekat  „EXCHANGE 5“

Postavljeno: 17.06.2020

Projekat „Upravljanje javnom svojinom u funkciji lokalnog razvoja“ uspešno je realizovan, a rezultati i benefiti tog projekta predstavljeni su danas u kruševačkoj Gradskoj kući. Projekat vredan 176.300 evra finasiran je sredstvima Evropske unije kroz „Exchange 5“ program, a partnerski su ga sprovele opština Aleksinac i grad Kruševac

Projekat koji je realizovan tokom prethodnih godinu i po dana  imao je za cilj uspostavljanje osnova za efikasno upravljanje imovinom u obe lokalne samouprave,  kroz završetak popisa javne imovine, unapređenje znanja  i tehničkih kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti upravljanja javnom svojinom, te uspostavljanje adekvatnih struktura koje će se baviti upravljanjem. 

Imovina u Srbiji je godinama unazad menjala titulara, pa je samim tim smanjena i mogućnost za njeno iskorišćenje. Uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Srbije, grad Kruševac i opština Aleksinac učinile su značajan skok u registraciji nepokretnosti, kroz stotine popisanih objekata i desetine kilometara podzemne infrastrukture koja je popisana, geodetski obrađena, registrovana i sa zvanično procenjenom  vrednošću – kazala je Vesna Lazarević, zamenica gradonačelnice Kruševca.

Iza uspešno obavljenog posla, kako je istakla Lazarevićka, ostala je i formirana služba sa softverskim unapređenjima na GIS-u, kao i znanje koje će itetako biti primenljivo i korisno za naš grad.

Nakon uspešnih obuka od strane najistaknutijihstručnjaka za evidentiranje imovine, ostalo nam je znanje, poboljšani su standardi koji će biti od koristi nama i našem partneru, ali i svim javnim preduzećima i ustanovama u obe lokalne samouprave – rekla je ona, dodajući da se kroz četiri modularna treninga, preko 20 zaposlenih iz obe lokalne samouprave i javnih preduzeća, upoznalo i u svom radu počelo primenu savremenih principa upravljanja imovinom.

Predsednik opštine Aleksinac, Nenad Stanković, kazao je da najveći benefit  ovog projeketa za tu opštinu, predstavlja snimljena vodovodna mreža u seoskim naseljima, te izrada softvera za upravljanje javnom imovinom koji će, kako je kazao, koristiti službenici lokalne samouprave i zainteresovane strane. 

Da je upravljanje imovinom kompleksan i donekle problematičan proces za sve lokalne samouprave koje ga sprovode, kazala je Milijana Zdravković Mihailov, menadžerka projekta.

Lokalne samouprave su po zakonu u obavezi da imovinu koja se vodila na republiku prebace na lokalani nivo. To nije jednostavan posao jer mnogo imovine koja se već vodi  na Kruševac i Aleksinac, zapravo nije u njihovom vlasništvu ili nema dokaza za to da je nekada otkupljena, izgrađena, jer je to imovina koja potiče iz 70-tih i 80-tih godina.  Bio je to jedan od najvećih izazova sa kojim smo se suočili a to je da se sva papirologija koja je vezana za određenu imovinu pribavi, a kako bi se podneo zahtev Katastru za upis prava svojine na određene nepokretnosti-kazala je ona. 

Prema njenim rečima, zbog finansijskih ograničenja projekta, izdvojena je ona imovina koja je najprioritetnija, u smislu da može da donese prihod lokalnoj samoupravi, kao i ona koju treba otuđiti, prodati, kako ne bi stvarala trošak i opterećenje na lokalne budžete.

Zdravković Mahajlov je kazala da je ovo jedan od najuspešnijih projekata koji se sprovodi u Srbiji a finasira ga Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i telom za ugovaranje i sprovođenje projekta u okviru Ministarstva finansija, te da je veliku zaslugu u prevazilaženju problema i izazova tokom realizacije projketa, imala zamenica gradonačelnice Vesna Lazarević , predstavnica opštine Aleksinac Danijela Novaković,  te zaposleni u imovinsko pravnoj službi.

Mi nismo sa ovim završili posao, odradili smo samo jedan deo koji je bio gorući, geodetski smo snimili objekte, napravili bazu podataka, odredili vrednost imovine. Ostao je jedan važan segment – legaliazcija imovine, jer nije sva imovina rađena tako da imamo svu potrebu dokumenatciju za upis u katastar. To je veliki deo upravljanja imovinom za koji je potrebno izdvojiti dosta novca, budžeti lokalnih samouprava to ne mogu da podnesu i nadamo se da će u budućem periodu biti još ovakvih projekata, te da ćemo u narednom periodu, kroz  „EXCHANGE 6“ projekat, moći da nastavimo sa aktivnostima koje bi nam pomogle da i u Kruševcu i Aleksincu, zaokružimo ovu priču – poručila je menadžerka projekta.

Tokom trajanja projekta „EXCHANGE 5“ , službenici obe lokalne samouprave elektronski su registrovale oko 2.100 nepokretnosti. U lokalnim bazama javne imovine , kreiranim kroz namesnki izrađen softver, registrovano je 23. 411 nepokrenosti u Kruševcu i 10. 030 u Aleksincu.

Prikupljanjem i verifikovanjem obimne dokumentacije , te prihvatanjem od Republičkog geodetskog zavoda , 175 jedinica javne imovine prebačeno je u vlasništvo dve lokalne samouprave, te reistrovano u katastru. 

Od strane ovlašćenih veštaka određena je vrednost najvažnije javne imovine, u cilju omogućavanja budućeg raspolanja, za 66 stambenih i 91 poslovni objekat. Geodestka snimanja i radovi izvršeni su na 87 nekretnina i 15 ulica.

Geodetska snimanja podzemne infrastrukture u Kruševcu odrađena su na 21 kilometar kanalizacione infrastrukture, te na 4,7 kilometara toplovoda, dok su geodetska snimanja podzemne infrastrukture u Aleksincu obuhvatila 27, 5 kilometara vodovoda, uglavnom seoskog. 

Inače, grad Kruševac i opština Aleksinac potpisnici su jednog od ukupno 18 projekata u Srbiji, odobrenih kroz grant šemu „EXCHANGE 5“ programa. Projekat finasira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top