Uručeni sertifikati instruktorima u dualnom obrazovanju

Postavljeno: 09.07.2021

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac danas su uručene licence instruktorima u dualnom obrazovanju. Potvrdu o završenoj obuci dobilo je 19 instruktora iz osam kompanija

Dualno obrazovanje, kao model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču i usavršavaju znanja, veštine i sposobnosti , u skladu sa planom i programom nastave i učenja, primenjuje se u 19 kompanija na teritoriji Rasinskog okruga.

– Da bi jedna kompanija aktivno učestvovala u dualnom obrazovanju neophodno je da među zapsolenima ima licenciranog instruktora koji je zadužen za rad sa učenicima, na učenju kroz rad u samoj kompaniji – kazala je Danijela Lazarević, stručna saradnica za edukaciju PKS RPK Kruševac.

Instruktor licencu stiče nakon završene pedagoško didaktičke obuke i položenog ispita.

– Regionalna privredna komora Kruševac je krajem maja i početkom juna realizoavala obuku za instruktore, takođe i ispit. Do sada smo na teritoriji Rasinskog okruga imali 75 licenciranih instruktora u dualnom obrazovanju, danas kada dodeljujemo potvrde ili licence za instruktore priključuje im se još 19 novih licenciranih instruktora i imaćemo ih 94 – kazala je ona.

Lazarević je podsetila da ovaj proces, kada je u pitanju školska 2021/2022. godina, započeo još krajem prošle godine, kada su iz 14 kompanija dobijene 43 izjave o spremnosti poslodavca za uključivanje u dualno obrazovanje. Proces podrazumeva licenciranje instruktora, akreditaciju kompanija i sve ostalo što nalaže Zakon o dulanom obrazovanju koji se primenjuje od školske 2019/ 2020. godine.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top