Udruženje „Peščanik“ – Značajan rad na osnaživanju žena sa sela

Postavljeno: 07.12.2021

Udruženje žena „Peščanik“ je tokom ove godine, radeći na osnaživanju žena sa seoskog područja,  u 12 seoskih naselja održalo radionice za više od 120 žena. U ovom Udruženju podsećaju da su, takođe, njegove aktivistkinje pozivale lokalne uprave da posvete veću pažnju pitanjima položaja i zaštite žena na selu od diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja

-Rad na osnaživanju žena na selu sprovodimo kontinuirano, organizovanjem različitih aktivnosti i događaja. U poslednjih pet godina imale smo najmanje 50 radionica o diskriminaciji i nasilju prema ženama, u kojima je učestvovalo najmanje 500 žena koje žive na seoskom području kaže predsednica Udruženja žena „Peščanik“ Snežana Jakovljević. 

Aktivistkinja tog Udruženja, koja je organizovala i vodila značajan broj tih radionica, Dana Jovanović, kaže da je veoma važan rad sa ženama sa seoskog područja jer su one generalno manje vidljive, imaju ograničenu mogućnost zapošljavanja, druženja, lečenja i ekonomskog osamostaljivanja. 

-Većina žena koje su do sada dolazile na radionice žive u višečlanim domaćinstvima, u zajednicama, zavisne su od drugih, načešće muškaraca, muževa, braće, očeva. One su opterećene poslovima u kući, bašti, na njivi. Izložene su različitim oblicima diskriminacije, nedovoljno su uvažene, često bez socijalne zaštite navodi Dana Jovanović. 

U mnogim seoskim sredinama nema ambulanti, a učesnice radionica navode da nemaju ni novca ni vremena za odlazak u grad, kod lekara. 

Podaci iz Alternativnog izveštaja CEDOW Komiteta o položaju seoskih žena u Srbiji pokazuju da je samo 17,3 odsto gazdinstava registrovano na žene, te da su na samo 15,9 odsto žene upravnice gazdinstava. Takođe, 84 odsto žena ne poseduje poljoprivredno zemljište, samo trećina žena na selu ima penzijsko i invalidsko osiguranje, a žene na selu su najčešće zdravstveno osigurane preko supruga (53,9 odsto), a veoma retko lično, kao registrovane poljoprivednice (9,1 odsto).   

Inače, u ovoj godini „Peščanik“ na osnaživanju žena sa sela, Romkinja i žena sa invaliditetom, radi uz pdoršku UN Women agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i Balkan trust fonda za demokratiju. Osim pomenutih 12 radionica, održanih na seoskom području, članice „Peščanika“ su ove godine realizovale istraživanje o rodno zasnovanom nasilju, održale pet panela o uticaju kovida na žensko zdravlje, seminar za novinarke i novinare o izveštavanju o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji te šest radionica za ženske grupe o korišćenju društvenih platformi u radu. 

Podsećaju da su, u saradnji sa ženskim grupama iz okolnih opština, povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana žena sa sela, organizovale ulične akcije u Kruševcu, Trsteniku i Aleksandrovcu. Tada su, takođe, kroz saopštenja za javnost pozvale lokalne uprave da posvete veću pažnju pitanjima položaja i zaštite žena na selu od diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja, a građane i građanke na aktivizam i delovanje u cilju prevencije nasilja i diskriminacije. 

Foto: www.udruzenjepescanik.ord

J.B. 

Ostale vesti

back-to-top