U toku konkurs za subvencije za kupovinu seoskih kuća

Postavljeno: 04.08.2021

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Prijave se podnose do utroška sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine. Maksimalna pojedinačna subvencija iznosi 1,2 miliona dinara

Konkurs je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu, a ideja programa je da se motiviše seosko stanovništvo da ostane na selu te da se, rešavanjem stambenog pitanja, podstaknu mladi da se vrate na selo.

Ciljevi programa su povećanje broja stanovnika u selima, smanjenje prosečne starosti stanovništva, povećanje stope nataliteta i poboljšanje demografske strukture u selima te pokretanje i rast privrednih aktivnosti na seoskom području.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Lokalna samouprava garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

U javnom pozivu je navedeno da su bespovratna sredstva namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom te da se ne mogu koristiti za njeno opremanje kao ni za porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje, niti za porez na imovinu ili troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na konkurs, kao ni za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 1,2 miliona dinara, a Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti.

– Na konkursu mogu da učestvuju državljani Srbije koji imaju prebivalište na području Srbije, mlađi od 45 godina. Mogu da konkurišu bračni parovi ili oni koji su u vanbračnoj zajednici, samohrani roditelji ili mladi poljoprivrednici ili poljoprivrednice. Oni koji konkurišu ne mogu da budu vlasnici ili suvlasnici neke nepokretnosti u Srbiji, izuzev poljoprivrednog zemljišta, niti da su neku nepokretnost otuđili ili poklonili u prethodnih pet godina – deo je uslova konkursa.

Propisano je da ne mogu da budu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti te da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Pored svih obaveznih uslova podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativna uslova: da žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice ili da imaju formalno obrazovanje iz medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine, da su prosvetni radnici ili zanatlije. Među dodatne alternativne uslove spada i to da žive u gradu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu ili da obavljaju poslove koje mogu raditi od kuće na selu.

Predviđeno je da seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu konkurišu, treba da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, da je u selu u kome postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, (zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza) ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima.

Takođe, treba da je upisana u katastar nepokretnosti na ime prodavca, bez tereta, da je izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, da nije predmet sudskog spora te da ne postoje nerešeni imovinsko – pravni odnosi.

Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu njene tržišne vrednosti utvrđuje jedinica lokalne samouprave, a ispunjenost uslova konstatuje u obrascu prijave kojim podnosilac prijave konkuriše.

Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu [email protected]; [email protected] i [email protected] ili na broj telefona 011 311 7633 i 011 311 08 54.

Takođe, detaljnije na možete pročitati na:
http://www.mbs.gov.rs/doc/konkursi/tekst-javnog-konkursa-seoske-kuce.pdf i
https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-kupovinu-seoske-kuce-sa-okucnicom-na-teritoriji-republike-srbije-za-2021-godinu/

J.B.

Ostale vesti

back-to-top