Svetski dan osoba sa autizmom – 2. april

Postavljeno: 02.04.2023

Statistički podaci rasvetljavaju pojam autizma brojkama: u Evropi je ovo stanje dijagnostikovano kod jedne od 68 osoba, što znači da na našem kontinentu živi oko 7 miliona osoba iz autističnog spektra. Ako uzmemo u obzir i njihove porodice, možemo reći da je preko 20 miliona Evropljana na direktan ili indirektan način povezano sa autizmom. Zbog nepostojanja Nacionalnog registra osoba sa invaliditetom, u Srbiji se ne zna tačan broj osoba iz autističnog spektra, ali sa sigurnošću možemo reći da ih je nekoliko desetina hiljada

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2. april proglasila Svetskim danom autizma, koji se redovno obeležava od 2008. godine i od tada je učinjeno mnogo toga kako bi osobe sa tim poremećajem mogle da imaju što lakši i bolji život.

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Kruševac već 20 godina okuplja decu i osobe sa autizmom, njihove roditelje, stručnjake i prijatelje, sa ciljem da se osobama sa autizmom pomogne da budu u prilici da razviju svoj potencijal u najvećoj mogućoj meri i da nikako ne budu isključeni iz društvenih dešavanja, već da budu ravnopravni sa ostalima.

– Akcijama koje organizuje Udruženje kroz izlete, druženja, radionice, treninge, osobama sa autizmom i njihovim porodicama pomaže da prevaziđu nedostatak socijalnih kontakata i da kroz razmenu iskustava reše neke svoje nedoumice oko kojih nemaju sa kim da se posavetuju. Naši članovi se raduju našim zajedničkim aktivnostima koje imamo gotovo svake sedmice. Kao član Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom učestvujemo u inicijatvama za stvaranje sistemskih rešenja za ostvarivanje prava osoba sa autizmom kao što su adekvatna dijagnostika, Obrazovanje, Pravo na rad, Kvalitetnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu i pomoć njihovim porodicama – istakla je Slađana Biserčić, predsednica Udružnja za pomoć osobama sa autizmom u Kruševcu.

Utvrđeno je da autizam može nastati bilo gde i da nema veze sa rasom, etničkom i nacionalnom pripadnošću, socijalnom klasom, ali je i četiri puta češći kod dečaka nego kod devojčica. Istraživanja pokazuju da je ovaj poremećaj učestaliji nego što se mislilo. Autizam predstavlja jedan veoma složen poremećaj, koji se najčešće javlja u prve tri godine života. Ovaj poremećaj se manifestuje kroz nemogućnost komunikacije i interakcije sa okolinom, neka ograničena, ustaljena i ponavljajuća ponašanja deteta. Sve ovo doprinosi tome da dete bude izopšteno iz društva. Budući da lek za autizam još uvek nije pronađen, autistično dete će izrasti u autističnu osobu, kojoj će uvek biti potrebna tuđa pomoć i nega, što predstavlja otežavajuću okolnost za roditelje.

– Krajnji ciljevi Saveza udruženja Srbije pa samim tim i Udruženja u Kruševcu su formiranje Nacionalnog registra kako bi imali precizan uvid u broj osoba sa autizmom što bi omogućilo ostvarivanje njihovih prava i planiranje budžeta, zatim donošenje Nacionalne strategije „Od dijagnostike do starosti“, razvijanje servisa podrške, stalnu edukaciju zdravstvenih radnika. Kroz Savez udruženja utičemo i na poštovanje zakona koji štite prava osoba sa autizmom i mogućnost njima adekvatnog srednje obrazovanja – dodala je predsednica Slađana Biserčić

Pošto se teži ravnopravnosti, autistična deca imaju pravo na obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, ali i u školama za učenike koji imaju smetnje u razvoju. Ako je okruženje pogodno za autistično dete i ako nailazi na razumevanje, pažnju i ljubav, ono sve to proživljava manje stresno i uz odgovarajući pristup moguće je postići mnogo toga. Postoje čak i slučajevi da su mnoge osobe sa autizmom uspele da se obrazuju za razna zanimanja, za šta je prevashodno potrebna ogromna podrška društva.

Autizam Evrope ove godine, pod motom „Izgradimo inkluzivno društvo za osobe sa autizmom“ , imaće kampanju tokom aprila, u kojoj će biti prilika da se sagleda napredak koji je do sada postignut.

Izvor Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom – Autizam Srbija

GLOSA 1

Neophodna je veća edukovanost zdravstvenih radnika za lečenjeosoba koje imaju autizam od bolesti koje nisu posledice autizma, kao što su bolesi iz oblasti kardiologije, neurologije, onkologije, ginekologije.

GLOSA 2

Za ozbiljnije prepoznavanje osoba sa autizmom u sistemu neophodno je formiranje Nacionalnog registra koji bi omogucio precizan uvid u broj osoba sa autizmom. To bi takođe olakšalo osobama sa autizmom ostvarivanje svih prava, a državi planiranje sredstava i resursa.

 

Ostale vesti

back-to-top