Šta muči privrednike na lokalu?

Postavljeno: 02.05.2017

Privrednici u Srbiji ne prave veliku razliku kada ocenjuju uslove poslovanja na nacionalnom nivou i u opštini u kojoj posluju

U oba slučaja, više od polovine smatra da je poslovna klima osrednja, a između trećine i četvrtine da su uslovi za biznis loši, navodi se u istraživanju NALED-a.

Jedan od bitnih razloga za takav stav leži u činjenici da među najvećim prepreka za poslovanje vide pitanja iz nadležnosti republičkog nivoa vlasti. Kao prvi problem čak 69% privrednika ističe visoki porez i doprinose na zarade. Sledi visoki PDV sa 34% odgovora, nedostatak finansijskih sredstava za ulaganje (33%), komplikovana birokratija i siva ekonomija, pokazalo je istraživanje stavova privrede o saradnji sa lokalnim samoupravama koje je sproveo NALED u okviru projekta „Jačanje struktura u lokalnoj samoupravi za podršku MMSP“, a koji realizuje u saradnji s Razvojnom agencijom Srbije.

Na pitanje koje bi im olakšice bile najkorisnije i imale najveći efekat na razvoj privrede, ispitanici ističu poreske olakšice, podsticaje za ulaganja u osnovna sredstva i podsticaje za zapošljavanje, kao i podsticaje na lokalu u vidu izuzeća ili smanjenja taksi i naknada. Iako lokalne samouprave pokušavaju da izađu u susret zahtevima i obezbede podsticaje iz lokalnih budžeta, čak 94% privrede priznaje da te podsticaje dosad nije koristilo (83% nije koristilo olakšice koje nude nacionalne institucije).

Pitanja iz domena finansija privrednici bi najčešće delegirali na sastancima Privrednog saveta odnosno u komunikaciji s lokalnom samoupravom. Kako ističu, najvažnije je s opštinskim rukovodstvom prodiskutovati o planiranim merama podsticaja, visini lokalnih taksi i naknada, planu budžeta za narednu godinu i cenama i kvalitetu komunalnih usluga dok su pitanja poput planske dokumentacije nešto niže na agendi.

Istraživanje pokazuje da se privrednici retko odlučuju da daju predloge rukovodstvu lokalne samouprave. Čak 91% priznaje da to nikada nije uradilo, 5% onih su predlagali nisu naišli na otvorena vrata dok su u samo 3% slučajeva predlozi usvojeni. Najčešće su prihvaćene ideje oko finansiranja (24%), infrastrukturnih projekata (24%), donošenja određenih akata (23%) i uređenja industrijske zone (16%).

Kada je reč o zadovoljstvu saradnjom sa insistucijama na lokalnom nivou, interesantno je da je privreda najviše zadovoljna odnosom koji ima sa javnim komunalnim preduzećima. Čak 71% privrednika naglašava da je u potpunosti ili uglavnom zadovoljno saradnjom s tim delom javnog sektora. Ocenu iznad 50% imaju i odeljenja za urbanizam zadužena za izdavanje građevinskih dozvola (52%) i direkcije za izgradnju (51%). Kako kažu u lokalnim samoupravama, pre tri godine odeljenja za urbanizam bila su veoma loše ocenjena od privrede, ali su donošenjem novog Zakona o planiranju i izgradnji i uvođenjem elektronskih građevinskih dozvola to postale jedne od najboljih službi. Pozitivnu ocenu u 49% odgovora dobio je kabinet gradonačelnika odnosno predsednika opštine dok je radom kancelarija za lokalni ekonomski razvoj zadovoljno 45% anketiranih privrednika. Jedan od problema jeste i to što između trećine i četvrtine preduzeća ne može da oceni saradnju sa institucijama na lokalnom nivou.

Veoma dobre ocene lokalne samouprave su dobile za podršku privredi. Čak 68% ispitanika kažu da imaju dobar odnos s opštinom pri dobijanju informacija o komunalnim uslugama. Kvalitetnu saradnju sa lokalnom samoupravom imaju i kada je potrebno da završe određene administrativne poslove u gradu/opštini (62%). Sledi saradnja pri prolasku kroz administrativne procedure (54%), dobijanju informacija o državnim i lokalnim podsticajima (51%), pomoći u rešavanju problema sa republičkim institucijama, prilikom apliciranja za podsticajna sredstva i pripreme projekata.

Zadovoljstvo infrastrukturom Komunalna infrastruktura, koja predstavlja bitan faktor pri oceni uslova za poslovanje, dobila je dobre ocene u istraživanju. Na prvom mestu su telekomunikacije kojima je zadovoljno 91% privrede, potom vodovod (80%), kanalizacija (73%), gas (54%), a manje od polovine pozitivnih ocena ima toplovod (46%), ali je i tek oko petine privrednika nezadovoljno uslugama u domenu grejanja. Mišljenja su najviše podeljena kada je reč o putevima – 58% privrednika je zadovoljno dok 42% ima suprotan stav.

NALED

 

Ostale vesti

back-to-top