Socijalno preduzetništvo – „lek“ za osiromašeno društvo

Postavljeno: 08.03.2019

Mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva, analiza aktuelnog stanja u Srbiji te predlozi šta bi lokalne samouprave trebalo da učine kako bi ga podržale teme su kojima se bavi kruševačko Udruženje gradjana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“. To čine u okviru projekta “Glas zajednice u EU integracijama – Podsticaj dijaloga OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, čiji je cilj da doprinese procesu evropskih integracija osnaživanjem organizacija civilnog društva da preuzmu aktivnu ulogu u procesima donošenja politika i odlučivanja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Da je smisao socijalnog preduzetništva da deo profita koji ostvari vrati društvenoj zajednici kako bi se unapredila odredjena oblast života, da je usmereno na upošljavanje ljudi koji pripadaju socijalnim kategorijama i koji su se, sticajem okonosti, našli van radnog sveta, te da u Srbiji postoji prostor za razvoj te oblasti novinarima je rekao predsednik Udruženja „Evrokontakt“ Nenad Krstić.

– Naše društvo je specifično jer prolazi kroz dugu tranziciju tokom koje su mnogi ostali bez posla, znanja i veštine mnogih  ljudi su zastarela zbog napredovanja tehnologije i socijalno preduzetništvo bi omogućilo da se oni vrate u sistem rada jer poseduju odredjenja znanja i veštine – kazao je Krstić.

On je konstatovao da u Srbiji većina ljudi spada u socijalnog ugrožene kategorije u širem smislu, objasnivši da se tu ubrajaju žene, deca, osobe sa invaliditetom, stariji od 50 godina, LGBT populacija.

Podsetio je da, iako se ideja o socijalnom preduzetništvu u Srbiji pojavila pre deceniju i po, Zakon  do danas nije donet. Poslednja, peta verzija Nacrta zakona, koja je u novembru bila na javnoj raspravi, povučena je iz procedure.

Podrška za razvoj socijalnog preduzetništva, napomenuo je on, može da krene i iz lokalnih samouprava. One to mogu da učine kreiranjem podsticajnih mera, koje su pobrojane u brošuri „Evrokontakta“ o socijalnom preduzetništvu, uradjenoj u okviru pomenutog projekta.

– Lokalne samouprave mogu doneti podsticajne finansijske mere koje bi ohrabrile socijalne preduzetnike da počnu posao, mogu ih osloboditi potpuno ili delimično poreza koje im plaćaju, mogu formirati javno – privatna partnerstva za obavljanje odredjenih javnih poslova, mogu ih podsticajno tretirati prilikom odredjivanja kriterijuma za dodelu ugovora u javnim nabavkama – navedeno je u pomenutoj brošuri.

Osim toga „Evrokontakt“ je, radi promocije socijalnog preduzetništva, uradio serijal od šet emisija, ’’6 puta 6 minuta o socijalnom preduzetništvu’’.

Inače, pomenuti projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Fondacija ’’Trag’’ iz Beograda, u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Medija i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije ’’Forca’’ iz Požege, Centrom za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, Edukativnim centrom iz Kruševca, Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara, ’’Proaktivom iz Niša i ’’Evrokontaktom’’ iz Kruševca. Projekat finansira Evropska unija kroz Program podsticaja civilnog društva 2015.

Ostale vesti

back-to-top