Slobodan Ivanović izabran za predsednika Osnovnog suda u Kruševcu

Postavljeno: 20.11.2021

Slobodan Ivanović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, izabran je za predsednika Osnovnog suda u Kruševcu. Ivanović, koji je kao kandidat Visokog saveta sudstva na poslednjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije dobio nepodeljenu podršku narodnih poslanika, i do sada je u više navrata rukovodio kruševačkim Osnovnim sudom, bilo kao predsednik ili vršilac funkcije predsednika

Kao kandidat za ovu visoku funkciju, Ivanović je predložen najpre od Komisije Visokog saveta sudstva koja je njegov rad ocenila najvišom ocenom, da bi potom Visoki savet kao najviši organ sudske vlasti republičkom parlamentu predložio njegov izbor, a poslanici ga jednoglasno prihvatili.

Novoizabrani predsednik Osnovnog suda u Kruševcu iza sebe ima bogatu sudijsku karijeru koja se dobrim delom odvijala baš u sudu na čijem čelu se našao i u gradu iz koga je potekao.

Naime, Slobodan Ivanović, rođen je 1965. godine u Kruševcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Po završenim studijama prava u Beogradu , zapošljava se u Okružnom sudu u Kruševcu, gde je prošao put od pripravnika – volontera, pa do redovnog sudijskog pripravnika, a nakon položenog pravosudnog ispita izabran je i za stručnog saradnika ovog suda.

Na funkciju sudije Opštinskog suda u Kruševcu, izabran je krajem 1998. godine. U periodu od 2010. do 2016. godine obavljao je poslove portparola suda i poslove predsednika građanskog odeljenja, a za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu postavljen je 20. decembra 2016. godine i tu je dužnost obavljao do aprila 2018. kada ga Narodna skupština Republike Srbije prvi put bira za predsednika Osnovnog suda u Kruševcu. Tu funkciju obavlja do kraja 2020.

Odlukom Visokog saveta sudstva od 11. decembra 2020. godine izabran je za sudiju Apelacionog suda u Kragujevcu, a ponovo je za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu postavljen 8. aprila 2021. godine.

Za sve vreme obavljanja sudijske funkcije, Ivanović je učestvovao u raznim programima obuke i stručnog usavršavanja u pravosuđu i seminara iz programa zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U njegovoj biografiji stoji da je u organizaciji Pravosudnog centra završio obuku i stručno usavršavanje za sudije koji sude u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima, te nasiljem u porodici, Školu  ljudskih prava za sudije i tužioce u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava, kao i seminar za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u organizaciji USAID, ABA/CEELI  i Beogradskog centra za ljudska prava.

Takođe je u Londonu, 2002. godine završio i obuku iz oblasti ljudskih prava  koju je sproveo AIRE CENTAR,  iz Velike Britanije.

Njegov rad je u više navrata od strane viših sudskih instanci vrednovan ocenama „izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju” i „izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda”, a u vreme njegovog rukovođenja Osnovnim sudom, ovaj sud je osvojio više nagrada i priznanja za doprinos unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top