SLD nagradilo najbolje članove za 2015. godinu – Podružnica u Kruševcu najbolja u Srbiji

Postavljeno: 16.05.2016

Srpsko lekarsko društvo je na svečanosti u Beogradu uručilo priznanja i nagrade ove strukovne asocijacije. Za najbolju podružnicu SLD u 2015. proglašena je kruševačka, a u ime više od 500 lekara iz Rasinskog okruga nagradu je primila predsednica, primarijus dr Nevenka Dobričić Čevrljaković, profesorka i načelnica Odeljenja za pedijatriju u Opštoj bolnici Kruševac

sldPrema rečima profesora dr Stevana Baljoševića, redovnog član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, neprekidni rast visoko specijalizovane medicinske nauke u zemlji i svetu Podružnica SLD iz Kruševca stalno podržava više decenija, a pored ostalog i putem visoko rangiranog stručnog časopisa „Medicinska praksa“.

Prema usmenim podacima Dr Milutina Tasića, hirurga bolnice u Kruševcu u penziji, Podružnica SLD u Kruševcu je osnovana 1950. godine i prvi predsednik je bio dr Mija Ilić, dermatovenerolog, koji se pre Drugog svetskog rata školovao u Austriji. Posle dr Mije Ilića, predsednik Podružnice SLD postao je internista dr Kolović, pa primarijus dr Dušan Erić, eminentni pedijatar, a zatim dr Milun Jelenković, internista. Svi ovi poznati kruševački lekari uložili su veliki trud da stručni nivo lekara u Kruševcu i okolini bude savremen i afirmisali su svoje radno iskustvo širom Srbije i Jugoslavije.

Izdavali su godišnjak sa stručnim radovima koji je prerastao u časopis „Medicinska praksa“. Danas u Podružnici SLD Kruševac radi 508 aktivnih članova, uključujući i privatne lekare i stomatologe. Za potrebe Podružnice 1971. su kupljene prostorije u zgradi „Kocka“, a 1998. zamenjene za prostorije u Takovskoj broj 6, vrlo komforne, praktične za redovne sastanke SLD i za potrebe stručnog usavršavanja.

Za uspešnu saradnju Podružnica SLD Kruševac je od Crvenog krsta 1976. dobila Povelju „za sve što čini da i ovo vreme bude vreme dobrote“. ^lanovi Podružnice su za svoj stručni i humani rad dobili brojne zahvalnice, diplome, povelje, plakete od SLD-a kao i Vidovdansku nagradu 2010. koju je primila dr Nevenka Dobričić ^evrljaković, ali i mnoga druga društvena i državna priznanja Jugoslavije i Srbije. Aktivnost su proširili i u Lekarskoj komori Srbije, Regionalnoj u Nišu, u Zdravstvenom savetu Ministarstva zdravlja Srbije, Stomatološkoj komori Srbije i drugim strukovnim organima i asocijacijama.

Izdavačka delatnost Podružnice je odlično organizovana kroz časopis sa visokim rejtingom „Medicinska praksa“, koji se publikuje 33 godine i ima štampanih 39 brojeva  Posebnu pažnju u svom radu Podružnica SLD u Kruševcu je posvetila kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, organizujući visoko stručno valorizovane simpozijume sa testiranjem učesnika. Za predavače su angažovana eminentna imena medicinske nauke iz Beograda, Niša, Kragujevca i Novog Sada, kao i stručnjaci iz Kruševca, eksperti u sopstvenim specijalističkim oblastima.

Takođe, članovi su održali niz predavanja za srednji stručni kadar Rasinskog okruga, bili su spešni i u republičkim sekcijama sa određenim temama iz onkologije, infektologije, pedijatrije, reumatologije, hirurgije, urgentne medicine, stomatologije i drugih oblasti, a afirmisali su medicinsku nauku i održali ugledna uvodna predavanja u školama pedijatrije na Zlatiboru, Herceg Novom, Prolom Banji, Niškoj Banji, u Beogradu i na drugim specijalizovanim simpozijumima i skupovima širom zemlje.

Nastanak kruševačkog zdravstva

Posle konačnog prisajedinjenja Srbiji Miloša Obrenovića 1833. godine, Kruševac dobija prvog obrazovanog lekara Anija Slavuja, koji je premešten iz kragujevačkog garnizona, jer su se mnogi vojnici razboleli od srdobolje, krajem jula 1834. godine. Bilo je neophodno osposobiti prostor za bolesne vojnike pa je tako otvorena i prva vojna bolnica u Kruševcu. Sanitetski organi su razvijali svoju službu kasnijih godina, tako da je 1866. godine otvorena Okružna bolnica u privatnoj kući, a već 1867. godine izgrađena je posebna bolnica na „Poljanki“. Ta je zgrada zbog urganističkog plana grada srušena 1961. godine.

Na sadašnjem placu 1912. započeta je gradnja moderne bolnice za to vreme, a neke zgrade i danas postoje sa drugačijom namenom. Vrlo blisko razvoju medicine tekao je i razvoj farmaceutske službe sa izuzetno sposobnim i stručnim apotekarom Dragoslavom Kedrovićem, čije ime danas nosi najveća apoteka Apotekarske ustanove u Kruševcu. Mnoga su značajna imena zabeležena u istoriji medicine kruševačkog kraja, među kojima: dr Sava Popadić, jedan od osnivača Srpskog lekarskog društva 1872. godine, dr Franjo Ribnikar, dr Pavle Bota, dr Dušan Erić, dr Milutin Tasić, Dr Dušan Momčilović, kao i mnogi savremeni lekari, specijalisti i naučni radnici koji su afirmisali medicinska dostignuća u zemlji i inostranstvu, prateći nauku i publikujući svoje rezultate.

Živomir Milenković

 

 

Ostale vesti

back-to-top