Skupština usvojila rebalans budžeta za 2020. godinu

Postavljeno: 25.09.2020

Gradski budžet uvećan za više od pola milijarde dinara, a investiciono i tekuće održavanje čine 38,71 odsto planiranih rashoda, ključne su stavke odluke o rebalansu budžeta za tekuću godinu. Osim rebalansa, odbornici usvojili i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci, kao i završni račun budžeta za 2019. godinu

Budžet grada Kruševca koji je odlukom na početku godine planiran na iznos od 3,95 milijardi dinara, tokom godine je uvećan prilivom sredstava po raznim osnovama. Tako je odlukom o rebalansu koju su danas usvojili odbornici gradskog parlamenta, utvrđen konsolidovani prihod budžeta za tekuću godinu od 4,63 milijarde, uključujući i dodatna sredstva budžetskih korisnika.

Obrazloženje odluke o rebalansu odbornicima je iznela gradonačelnica Jasmina Palurović. Ona je taksativno navela izvore budžetskih prihoda, rashodne stavke i izmene koje je budžetski plan morao da pretrpi zbog epidemije korona virusa, uvođenja vanrednog stanja i odluke Puteva Srbije i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima da obustave finansiranje infrastrukturnih radova koji su dogovoreni za ovu godinu.

– Rebalans je potreban jer kada se donosio budžet niko nije mogao ni da sanja da ćemo imati situaciju kakvu smo imali sa epidemijom korona virusa – rekla je gradonačelnica, dodajući da se grad trudio da ispoštuje sve uredbe vlade, te da su nastupili veliki troškovi za dezinfekciju, opremu, zaštitna sredstva, organizovanje kovid bolnice…

Prema navodima gradonačelnice, u ukupnom planu prihoda budžeta preneta sredstva iz prethodne godine čine 594 miliona, ustupljeni prihodi iznose 2,16 milijardi od čega porez na zarade 1,66 milijardi, odnosno 37,2 odsto ukupnog budžeta.

Izvorni prihodi budžeta iznose oko jedne milijarde, a najviše se u tom delu prihoduje od poreza na imovinu, 415 miliona, te koncesione naknade i drugih koncesionih poslova, 223 miliona. Iznos transfernih sredstava od Republike je 682 miliona dinara.

Povećanje pojedinih prihoda budžeta u odnosu na planirane iznosi 591,5 miliona dinara. Povećanja su konstatovana i kod prenetih prihoda iz prethodne godine, poreza na zarade i na prihode od samostalnih delatnosti, prihoda na imovinu, prihoda po osnovu koncesione naknade, posebne naknade za zaštitu životne sredine, te tekućih i kapitalnih namenskih transfera desetak ministarstava.

Kada je o rashodima reč, prema obrazloženju gradonačelnice, oni su povećani za 794,2 miliona i njihovo povećanje beleži se u gotovo svim programskim oblastima, ali ono na šta je Palurović posebno ukazala, jeste njihova struktura.

– Za investicije je planiran iznos od 1,34 milijarde, 244 miliona više od plana budžeta. Na ime tekućeg održavanja zgrada i opreme planirano je ukupno oko 389 miliona, što je za 11 miliona, više nego što planirano odlukom o budžetu. Ukupno, za investicije i tekuće održavanje odlukom o rebalansu za 2020. godinu planiran je iznos od 1,73 milijarde, što je 38,71 odsto od ukupno planiranih rashoda – precizirala je gradonačelnica Palurović.

Usledila su potom obraćanja više odbornika iz odborničkih grupa vladajuće koalicije koji su rebalans budžeta hvalili po programima i detaljno govorili o pojedinačnim investicionim projektima.

Aleksandar Vuksanović je posebno apostrofirao finansiranje rekonstrukcije Trga, te izradu priključaka za vodu i struju za Aerodrom „Rosulje“. Slađan Jevtić je podsetio da grad od prošle godine nema kreditna zaduženja, ukazao na povećanje izdvajanja za obrazovanje te nabrojio više projekata rekonstrukcije i izgradnje školskoh objekata. Snežana Miladinović je navela da grad, uprkos epidemiji i vanrednom stanju nije obustavio nijednu kapitalnu investiciju i nije smanjivao plate zaposlenima.

Ostvarenje budžeta pohvalio je i Milutin Tasić, šef odborničke grupe SPS – JS, a novoizabrani zamenik predsednika Skupštine Siniša Maksimović je pohvalio gradonačelnicu da „vodi računa o svakom dinaru“, i poručio da građani treba da budu ponosni, a odbornici da „ističu na svakom mestu šta je sve urađeno i šta se planira“. On je još rekao da je povećanje budžeta Kruševca veće nego što su celogodišnji budžeti nekih susednih opština.

Odbornici su, pre ove tačke usvojili i završni račun budžeta za 2019. godinu u kojoj je, takođe prema obrazloženju gradonačelnice, ostvarenje budžeta iznosilo 3,8 milijardi dinara, što je 100,78 odsto u odnosu na plan budžeta za tu godinu.

Takođe je usvojen i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine, gde se ponovo govorilo o investicijama koje su u gradu sprovedene iako je proglašena epidemija i uvedeno vanredno stanje, kao i o sredstvima koja su uložena u kupovinu mašine za natrijum hipohlorit, izgradnju privremene kovid bolnice, te u dodatnu opremu i poslove na dezinfekciji i zaštiti stanovništva.

N.B.

„Ne može nenamenski!“

Prilikom razmatranja završnog izveštaja o ostvarenju budžeta za prošlu godinu, Saša Anđelković, jedan od četvoro opozicionih odbornika je rekao da Kruševac može da se pohvali ostvarenim sredstvima, dobro je što nema kreditnih zaduženja, ali da ga „buni“ 594 miliona neuutrošenih sredstava.

– Skrećem pažnju funkcionerima da i rashodna stavka treba da se stavlja na korist građana. Ta sredstva je trebalo uložiti u kapitalne projekte, koji će doneti radna mesta i time nove prihode u budžetu – rekao je Anđelković, dodajući da to može iskoristiti i Ministarsvo finansija, pa gradu smanjiti transferna sredstva. Gradonačelnica Jasmina Palurović je odgovorila na, kako je rekla, sumnje „nove ekipe“ u Skupštini grada, rekavši da svaki dinar u budžetu ima namenu, broj, konto, i ne može da se troši za bilo koju svrhu.

– Lepe su namere da se troše na dobrobit građana, ali sredstva se troše samo namenski i po zakonu. Kruševac zato može da se pohvali pozitivnim izveštajem revizije za skoro svaku godinu – odgovorila je Palurović i naglasila da se vodi se računa o svakom dinaru i svim sredstvima i da se ona troše namenski.  

Ostale vesti

back-to-top