Skupština Grada  – u fokusu dalje funkcionisanje Apotekarske ustanove

Postavljeno: 25.10.2018

Odbornici Skupštine Grada su za sat i po vremena usvojili 26 tačaka, 18 redovih i osam stavljenih na dnevni red po hitnom postupku. Najviše vremena bilo je povećeno prvoj tački dnevno reda koja se odnosila na projekat  javno privatnog partnerstva koji bi omogućio nastavak funkcinisanja Apoteka Kruševac

Na Skupštini  je jednoglasno usvojena  Odluka o davanju saglasnosti za ulazak Apotekarske ustanove u postupak javno privatnog partnerstva. Načelnik Gradske uprave i član stručnog tima za sprovođenje postupka javno privatnog partnerstva, Ivan Anđelić, rekao  je da je ova tačka dnevnog reda najbitnija na današnjoj Skupštini jer se, kako je kazao, odlučuje o sudbini i daljoj egzistenciji Apotekarske ustanove.

Aneđelić je podsetio da je  Apotekarska ustanova u proteklom periodu imala velikih problema u poslovanju, da su ti problemi doveli i do gubitaka , te da je Grad Kruševac  došao u situaciju da preduzme i određene korake po pitanju daljeg funkcionisanja ove , kako je kazao, za život i rad naših građana bitne ustanove.

– Bili smo u situaciji da se opredelimo između dva rešenja, jedno koje bilo bilo „trenutno gašenje požara“ odnosno, da  se opredelimo za situaciju da dajemo određena finansijska sredstva iz budžeta kako bi pokrivali trenutnu solventnost i likvidnost.  Grad se opredelio za jedan dugoročan pristup rešavanju ovog problema , a to je da uđemo u postupak javno privatnog partnerstva– rekao je on, uz podsećanje da je  upravo na inicijativu poslovodstva Apotekarske ustanove , u martu ove godine i pokrenuta odluka o pokretanju ovog postupka , kada je i formiran stručni tim za izradu projekta.

Projekat  je, kako je kazao, urađen u najkraćem mogućem roku i u julu je poslat Vladi Srbije na davanje saglasnosti.

– .Već  u septembru je  Vlada utvrdila javni interes i dala saglasnost da se uđe u postupak oglašavanja i izbor privatnog partnera i nadam se da ćemo već početkom godine imati  privatnog partnera– rekao je Anđelić, dodajući da je konkursna dokumenatcija završena i da će javni poziv uskoro biti objavljen.

Kazao je da projekat previđa zaključenje javnog ugovora bez elemenata koncesije i bez ikakve naknade od strane Grada Kruševca.

– Ono  što grad daje privatnom partneru je mreža apoteka Apotekarske ustanove na teritoriji grada i okruga,  galenska laboratorija koja je jedna od 6 u Srbiji, stučni kadrovi koje ima apoteka. Očekujemo od privatnog partnera  da napravi ekonomski milje , da apoteka može da nastavi da radi, a to znači da razduži postojeće stanje apoteke, da pokuša da brendira to buduće privredno društvo jer neće više biti ustanova, da radi na marketingu kada je u pitanju sama ustanova, drugim rečima,  do dokapitalizuje apoteku i da na taj način iz jednog režima koji važi za javne ustanove pređe u drugi režim , režim koji važi za privredna društva i da može lekove da nabavlja kao i svi drugi privatni subjekti na tržištu , ne sprovodeći procedure koje predviđa Zakon o javnim nabavkama. Na taj način bi apoteka bila tržišno fleksibilnija, pokertnija,lakše bi se  borila na nemolosrdnom tržitu prodaje lekova– rekao je načelnik Gradske uprave, dodajući da konkursna dokumentacija predviđa i  uplatu dela dobiti Gradu kao javnom partneru, preuzimanje svih zaposlenih i većinski sistem upravljanja od strane privatnog partnera.

Da u ovom trenutku niko nije odgovoran za to što se apotekarska ustanova nalazi u stanju u kome se nalazi, konstatovao je Zoran Stipanović iz konsultanske firme.  On je istakao da se zakonodavni okvir koji prati poslovanje apoteka menjao , da on sada ide na ruku privatnom sektoru, te da se zbog oganičenja u poslovanju koja imaju budžetski korisnici , primene Zakona o javnim nabavkama, potpuno ograničava tržišno funkcionisanje apoteka.

To znači da bi  pomoć koju bi eventualno Grad pružio apoteci u ovom trenutku  bila jednokratna, a teskobe i problemi bi se nastavili i ubuduće. Ako je bilo ko razmišljao da je bilo moguće da se primeni neko drugo rešenje ,  onda bi za takav pristup morao da pripremi odgovarajuću količinu novca i da pokrije troškove i gubitke koje je apoteka napravila- rekao je Stipanović, naglašavajući da se apoteka ne prodaje već ustupa na korišćenje nekome ko zna da upravlja i da će vreme pokazati  da li je to ispravno ili ne, ali da on veruje da će Grad Kruševac zadovoljiti svoj interes i uspeti da očuva jedan veliki resusr koji ima u ovom trenutku.

Da je privatno javno partnestvo u ovom trenutku jedino rešenje za opstanak Apotekarske ustanove, složili su se svi odbornici, s tim da bi , kako se moglo čuti na današnjoj Skupštini, trebalo  sačuvati ono što je ova ustanova negovala godinama, a to je ravnomerno raspoređena usluga svim korinicima na teitoriji Grada i Okruga. Takođe, važno je i da se obezbede redovne plate za 103 radnika, koliko ih je ostalo u ovoj ustanovi nakon što je 83-je  otišlo.

Predsednik odborničke grupe  SPS-a, Vladimir Tasić, rekao je da je Apotekarska ustanova Kruševac  bila najbolja u Srbiji , da je redovno snabdevala Grad Kruševac i pet opština u okrugu sa oko 250.000 korisnika, da je radila po ekonomskim principima, te da su problemi u poslovanju nastali  od uvođenja Zakona o javnim nabavkama, što je dovelo do nelojane konkurencije.

Predlog odluke podržavamo, ali bi trebalo da pokušamo da zadržimo ljude koji rade u apoteci jer je to visokostručan kadar. Takođe, tražimo da budući partner povede računa da se reguliše mreža koju je apoteka kao socijalno odgovorna ustanova napravila na seoskom području– rekao je Tasić, dodajući i to da je Apotekarsku ustanovu krasi to što su zaposleni u njoj socijalno odgovorni  i „osećaju“ pacijente, a da danas imate u jednoj ulici po pet, šest apoteka koje se otvaraju kao trgovine i uglavnom nemaju tu socijalnu odgovornost.

Na današnjoj sednici Skupštine Grada ,na lični zahtev, Siniši Maksimoviću utvrđen je prestanak dužnosti zamenika predsednika Skupštine. Za novog direktora JKP “Kruševac”, a umesto Miroslava Milojkovića koji je nedavno preminuo, izabrana je Snežana Radojković, inženjer agronomije, zaposlena u ovom preduzeću.

Usvojena je i odluka o pribavljanju u javnu svojinu tri hekatara u Dedini, vlasnika Hemijske industrije “Župa”, te rešenje o pribavljanju u javnu svojinu  Grada dela upravne zgrade ovog preduzeća.

Takođe, usvojena  je i odluka da od Ministarstva za zaštitu životne sredine, Grad zatražio sredstva za projekat Eko park  Trajal Kruševac, koji bi trebalo da se realizuje u Parunovcu.

Na sednici je doneto i Rešenje kojim se ovdašnjem Domu zdravlja , za potrebe rada te zdravstvene ustanove, daje na korišćenje na neodređeno vreme zgrada zdravstva u Balšićevoj ulici, kao i rešenje kojim se, za potrebe rada Mesne zajednice Kobilje,  obezbeđuje poslovni prostor u Velikom Golovodu.

Ostale vesti

back-to-top