Šest godina stečaja u IMK “14. oktobar” – poverioci delimično isplaćeni

Postavljeno: 29.03.2022

Tokom prethodnih nešto više od šest godina, koliko traje stečaj u kruševačkom IMK „14.oktobru“, prodajom pokretne i nepokretne imovine naplaćeno je nešto više od 651,5 miliona dinara, pokazuju podaci Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Dugovanja tog nekadašnjeg giganta su, u trenutnu otvaranja stečaja, iznosila više od 20 milijardi dinara. Za 11.april je zakazana prodaja poslednjeg većeg dela imovine, koji obuhvata 13 građevinskih objekata na matičnoj lokaciji, po početnoj ceni od oko 161 milion dinara.   

– U dosadašnjem toku stečajnog postupka unovčena je sva nesporna pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika na 28 sprovedenih prodaja javnim nadmetanjem, javnim prikupljanjem ponuda i neposrednom pogodbom, a najveći deo te imovine je na matičnoj lokaciji u Kruševcu, na Jasičkom putu, potom pokretna i nepokretna imovina na Jastrepcu, na lokacijama Livnica u Ražnju,  Fabrika uređaja, opreme i delova u Brusu, te na lokaciji  zvanoj „Prototip“ u Kruševcu, kao i otpadni materijal, mašine, oprema, zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje sa više lokacija – navedeno je u odgovorima o dosadašnjem toku stečaja u toj fabrici, koje je naša redakcija dobila od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Prema podacima te Agencije, koja je nadležna za sprovođenje stečaja u tom nekadašnjem kruševačkom gigantu, od prodate imovine na Jasičkom putu, te Livnice u Ražanju i Fabrike uređaja, opreme i delova u Brusu, namireni su razlučni poverioci sa 328,687 miliona dinara. .

Takođe, rešenjm kraljevačkog privrednog suda, iz aprila 2020. godine utvrđena je glavna deoba radi namirenja poverilaca prvog isplatnog reda u iznosu od 210,83 miliona dinara, te su oni namireno sa skoro 70 odsto njihovih utvrdjenih potraživanja.

Potom, rešenjem tog suda iz aprila 2021. godine određena je delimična deoba radi namirenja poverilaca prvog isplatnog reda u preostalom iznosu od 63,44 miliona dinara, koji su namireni sa oko 30 odsto od iznosa utvrđenih potraživanja te poverilaca drugog isplatnog reda u iznosu od 7,37 miliona dinara, što je značilo njihovo stopostotno namirenje.

Zaposleni koji su bili među poveriocima prvog isplatnog reda namireni su, prema navodima Agencije, u iznosu od 11,57 miliona dinara, odnosno stopostotno. Među njima je bilo 762 zaposlenih. Takođe, preko Fonda solidarnosti, poverioci iz reda zaposlenih namireni su u ukupnom iznosu od 16,78 miliona dinara.

Poverioci koji pripadaju trećem isplatnom redu i koji potražuju najviše novca, nisu islaćivani.

Naime, ukupno utvrđena potraživanja stečajnih i razlučnih poverilaca su, prema Zaključku Privrednog suda u Kraljevu, iznose 20,34 milijardi dinara. Od tog iznosa razlučni poverioci potražuju 4,43 milijarde dinara, prvi isplatni red 210,83 miliona dinara, drugi isplatni red je potraživao 7,37 miliona dinara dok oni koji pripadaju trećem isplatnom redu od fabrike potražuju čak 15,69 milijardi dinara.

Za deo imovine koja do sada nije prodata, a koja obuhvata 13 građevinskih objekata na lokaciji u fabričkom krugu u Kruševcu, za 11. april je zakazano javno nadmetanje, a početna cena je 161,48 miliona dinara.

Osim toga do sada nije prodata nepokretna i pokretna imovina na lokaciji Fabrike karoserija u Varvarinu, koja se sastoji od 8 građevinskih objekata, zemljišta u površini od nešto više od 29 ari, otvorenih skladišta i saobraćajnica, opreme, alata, sitnog inventara i zaliha, te nepokretna i pokretna imovina na lokaciji u Beogradu, u Nemanjinoj, na 12. spratu palate „Jadran“ u površine 235 kvadrata.

Prema navodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika prodaji te imovine pristupiće se nakon rešavanja imovinsko-pravnih odnosa i postupaka za uknjiženje.

Inače, prema odredbama Zakona o stečaju iz stečajne mase prioritetno se namiruju troškovi stečajnog postupka, a po njihovom punom namirenju obaveze stečajne mase. Različni poverioci (oni koji su na neki način osigurali naplatu svojih potraživanja) imaju prednost nad stečajnim poveriocima.

Stečajni poverioci se, u zavisnosti od njihovih potraživanja, svrstavaju u isplatne redove: u prvi isplatni red spadaju neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalca za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečaja, sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečaja, i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečaja. Drugom isplatnom redu pripadaju potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, dok u treći isplatni red spadaju potraživanja ostalih stečajnih poverilaca.

J.B.

Foto: arhiva

Ostale vesti

back-to-top