Sednica Štaba za vanredne situacije: O merama protiv korone i predstojećim hladnim danima

Postavljeno: 20.11.2020

Na danas održanoj trećoj po redu redovnoj sednici gradskog Štaba za vanredne situacije naloženo je mesnim zajednicama da naprave spiskove zainteresovanog stanovništva za natrijumhipohlorit, te da ovo dezinfekciono sredstvo preuzmu u Javnom komunalnom preduzeću

Sekretarima mesnih zajednica naloženo je i da u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom i Domom zdravlja nastave sa ažuriranjem spiskova potencionalno ugroženih građana, posebno staračkih samačkih domaćinstva , te da iste dostave svim nadležnim službama.

Doneta je i odluka da službe iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite nastave sa ažuririranjem spiskova beskućnika, te da preduzmu sve preventivne mere oko njihovog privremenog zbrinjavanja, posebno tokom ledenih dana .

Odlučeno je i da Zavodu za javno zdravlje Kruševac, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, Štabu u pisanom obliku dostavi mišljenje, neophodne mere i zadatke u cilju suzbijanja širenja pandemije korona virusa, kako bi štab mogao da odlučuje po tom pitanju.

Sve javne službe koje imaju dežurne ekipe za hitne intervencije , obavezuju se da raspored dežurstva sa kontakt telefonima dežurnih službi dostave u pisanom obliku sa jasnom procedurom javljanja , te da međusobno kontaktiraju usled vanrednog događaja.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top