Saveti stručnjaka: UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR

Postavljeno: 11.03.2023

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede promenilo je  Pravilnik o vinogradarskom registru u cilju manjih obaveza proizvođača grožđa u delu dostave dokumentacije čime se smanjuju troškovi upisa u Registar. Obaveza upisa u Registar ostaje. O tome ko je u obavezi da se upiše u registar i pod kojim uslovima precizirao je Radomir Bušatović savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo

U skladu sa Zakonom o vinu (Sl. Glasnik RS, br. 41/09  i 93/12), kao i Pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra, i obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar Sl. Glasnik RS, br.33/10 i Pravilnik o izmenama i dopunama istog, Sl. Glasnik RS br. 9/14 od 30. januara 2014. godine, sva fizička i pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju u vlasništvu, zakupu ili drugom obliku svojine 10 i više ari vinograda, IMAJU OBAVEZU  upisa u Vinogradarski registar. Ova obaveza se takođe odnosi i na sve one vinograde koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.

–  Vinogradarska parcela je poljoprivredna parcela na kojoj se nalazi  vinograd  sa  jedinstvenim karakteristikama:  jedan  oblik  vlasništva,  jedna  sorta,  odnosno  sortiment,  jedna  podloga,  jedan  razmak  sadnje,  jedan uzgojni  oblik,  jedna  godina  sadnje,  jedan  prosečan  prinos  po  hektaru  i  jedna namena grožđa;

–   Vinogradarski  registar  je  baza  podataka  o  proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama, kao  i o drugim podacima  u skladu sa pravilnikom;

–  Grafički  prikaz  vinogradarske  parcele  je  grafički  prikaz sa  podacima  o  toj  vinogradarskoj  parceli,  dobijen  nakon  merenja, odnosno određivanja  površine vinogradarske  parcele  primenom  geoinformacionog  sistema  i  tehnike,  kao  i transformacije i obrade podataka;

–  Izvod  iz  Vinogradarskog  registra  je  izvod  iz  baze

Vinogradarskog  registra  sa  podacima  o  proizvođaču  grožđa  i  njegovim vinogradarskim parcelama u skladu sa poslednjom promenom podataka;

–  Proizvođač  grožđa  je  fizičko  lice,  pravno  lice,  odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom grožđa i koji je upisan u Vinogradarski registar;

Svakom  proizvođaču  grožđa  prilikom  upisa  u  Registar dodeljuje se  registarski  broj  i  izdaje  izvod  iz  Registra  sa  brojevima  vinogradarskih parcela i grafički prikaz tih parcela.

  1. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj.
  2. Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati.
  3. Registarski broj  koji  je  dodeljen  jednom  proizvođaču  grožđa  ne može  biti  dodeljen  nekom  drugom  proizvođaču  grožđa  u  slučaju  njegovog brisanja iz Registra.

Kao pomoć proizvođačima grožđa, koji po osnovu Zakona o vinu moraju da se upišu u Vinogradarski registar i prijave podatke o svojim vinogradima, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede promenilo je  Pravilnik o vinogradarskom registru.

Izmenama i dopunama ovog pravilnika, proizvođači grožđa neće morati da podnose dokumentaciju o katastarskim podacima (izvod iz lista nepokretnosti i kopije planova parcela), kao i izvod iz Agencije za privredne registre (za privredne subjekete), već će Ministarstvo, odnosno Centar za vinogradarstvo i vinarstvo preko svojih šest kancelarija u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Negotinu, Aleksandrovcu i Nišu, pribavljati neophodne podatke iz raspoloživih baza Republičkog geodetskog zavoda i Agencije za privredne registre.

Tako proizvođači grožđa neće imati troškove za upis u Vinogradarski registar, već će podnošenjem popunjenog zahteva za upis u Vinogradarski registar (VV1 obrasca) veoma lako da započnu proceduru upisa i ostvare ovu zakonsku obavezu, koja je inače obaveza u svim zemljama Evropske unije.

Prema popisu poljoprivrede koji je sproveden u 2012. godini, u Republici Srbiji ima oko   22.000 ha pod vinogradima, a proizvodnjom grožđa se bavi oko 80.000 gazdinstava.

Za sve bliže informacije, proizvođači grožđa se mogu obratiti osobama zaduženim za  administrativne poslove u šest kancelarija Centra za vinogradarstvo i vinarstvo.

Kancelarija u  Aleksandrovcu je nadležna za Rasinski upravni okrug

Kontakt osoba: Goran Sudimac

Adresa: 29.novembra 21,37230Aleksandrovac,

Telefon: 060/6010-188 i 063/1830-347,

e-mail: [email protected];

Ostale vesti

back-to-top