Reciklažni kontejneri na novih osam lokacija u gradu

Postavljeno: 07.12.2018

U okviru projekta “Primarna selekcija otpada na mestu nastanka”, tokom prethodne dve  nedelje reciklažni kontejneri postavljeni su ispred četiri škole i isto toliko vrtića. Sredstvima  Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) obezbeđeno je ukupno 240 kontejnera za primarnu selekciju otpada na teritoriji Grada Kruševca, a prva reciklažna ostrva postavljena su se u užem gradskom jezgru , u naseljima sa kolektivnim stanovanjem. Plan je da pored gradskih, projektom budu obuhvaćene i škole na seoskom području

Postavljanju reciklažnih kontejnera u dvorištu Osnovne škole “Nada Popović” , pored učenika i nastavnika te škole, prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave  i Javnog komunalnog preduzeća Kruševac, koje je i nosilac projekta “Primarna selekcija otpada na mestu nastanka”, započetog 2016.godine, uz podršku Grada I GIZ-a.

Učenici sedmog razreda “Nade Popović”, Dušan Trišić i Anđela Ranković, kazali su da je ekologija u ovoj školi redovna tema  od prvog razreda, da su itekako svesni značaja reciklaže, te da se svi zajedno trude da otpad odvajaju pravilno.

– Učiteljica nam od prvog razreda govori o značaju ekologije i svesni smo koliko je reciklaža korisna. Znamo koliko plastika zagađuje okolinu, znamo da reciklažom čuvamo naša stable i šume i znamo koliko je važno da svako od nas da svoj doprinos u očuvanju prirode- kazali su Dušan i Anđela.

Da sa ovom školom od ranije imaju dobru saradnju kada su u pitanju akcije koje se odnose na selekciju primarnog otpada, kazala je direktorka JKP, Snežana Radojković.

– Na razvijanju svesti o značaju primarne selekcije otpada, u ovoj školi se sa decom radi od prvog razreda, što je pohvalno  jer je edukacija školske dece na ovu temu podjednako važna kao i edukacija starijih sugrađana– kazala je ona.

Govoreći o odnosu građana prema reciklažnim kontejnerima,  Radojkovićka je rekla da se u nekim delovima grada sortiranje vrši pravilno,  dok u drugim to nije slučaj.

– Iako su  reciklažni kontejneri postavljeni uvek pored kontejnera za mešani komunalni otpad, određen broj građana u kontejnere namenjene za staklo, pet ambalažu i papir, ubacuje ostali otpad- kazala  je ona, dodajući da stalno treba raditi na edukaciji građana, te da je u skladu sa tim  JKP do sada organizovalo više uličnih akcija koje su imale za cilj edukaciju građana na temu primarne selekcije otpada.

Prema njenim rečima, JKP je dobilo ukupno 240 kontejnera za reciklažni otpad, po 80 za  papir, staklo i pet ambalažu, a prvi reciklažni kontejneri postavljeni su u užem gradskom jezgru.

Tokom protekle dve nedelje postavili smo reciklažne kontejnere na nekoliko novih lokacija,  u naseljima “Ujedinjene nacije “ i “Vlado Jurić”, te ispred četiri gradske škole i isto toliko vrtića– rekla je Radojkovićka, dodajući da  je plan da se reciklažna ostrva šire tako da budu podjednako zastupljena u svim delovima  grada.

Olivera Drenovac, pomoćnica gradonačelnice za ekologiju,održivi razvoj i energetiku, kazala je da je u Evropi procenat primarne selekcije otpada 65 odsto, te da moramo mnogo da radimo kako bismo dostigli taj nivo.

– U Srbiji je nažalost procenat reciklaže od sedam do devet odsto. Da bismo postigli evropske standarde, potrebno je još mnogo truda, vremena, promene navika,  novih kontejnera, potreban nam je uređen sistem u kome ne možete da bacite otpad gde vi hoćete, već onako kako je propisano- kazala je ona.

Drenovac je podsetila da je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ),  našem gradu donirala i 470 kanti koje su prošle godine podeljene domaćinstvima u Mesnoj zajedenici “Veselin Nikolić”, potom jednu pokretnu traku za reciklažni centar, te više kontejnera za čvrsti kućni otpad  zapremine 1,1 kubik.

– U toku je projekat  “Upravljanje čvrstim komunalnim otpadom” u kontekstu klimatskih promena i u okviru tog projekta očekujemo da ćemo dobiti kompostanu za kompostiranje mokre frakcije i zelenog baštenskog otpada i otpada sa zelenim površina, a čime će se takođe smanjiti količine otpada koji se deponuje na našoj deponiji u Srnju– kazala je Drenovac.

Ostale vesti

back-to-top