Reč stručnjaka: Zaštitite voćke pred proleće

Postavljeno: 03.03.2021

Zimsko ili rano prolećno tretiranje koštičavog voća je veoma značajna hemijska mera u kompleksnoj zaštiti voćaka, a cilj tog tretmana je da smanji infekcioni potencijal prezimljujućih formi fitopatogenih gljiva i bakterija kao i prezimljujućih štetočina

– Na pupoljcima, suvim granama, u pukotinama kore, suvom lišću ili na mumificiranim plodovima, prezimljavaju patogeni šupljikavosti lista, pegavosti lista, sušenja cvetova, grana i grančica, rogača na šljivi i mnogi drugi. U skrivenim biljnim delovima nalaze se i prezimljujuće forme insekata i grinja – objašnjava savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Slađana Rilak.

Koštičave voćne vrste se trenutno nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka što zavisi od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta. Nakon obavljene rezidbe potrebno je iz voćnjaka izneti orezane grane, sasušeno lišće i ukloniti mumificirane plodove, a ta mehanička mera je, prema njenim rečima, vrlo bitna i obavezno treba da prethodi hemijskom tretmanu.

– Preporuka proizvođačima je da zasade tretiraju nekim od preparata na bazi bakra (Cuproxat, Bakarni oksihlorid 50, Everest) uz dodatak mineralnog ulja (Galmin). Kod breskve i nektarine koje su u fazi „zelene tačke“ ili „zelenih listića“ preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije ciram, dodin ili ditianon (Syllit 400SC, Delan 700WG, Galileo, Fiesta, Agociram, Diziram 76WG …) u koncentraciji po preporuci proizvođača, a u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve i nektarine – precizira ona.

Napominje da je prilikom tretiranja preparatima na bazi bakra potrebno koristiti veće količine vode (od 600 do 1000 litara po hektaru) i „kupati“ sve grane i grančice idući od vrha ka donjem delu krune i stabla.

– Vrlo je bitno da preparat dospe na sve nadzemne delove biljke. Tretman odraditi kada su temperature oko plus sedam stepeni, u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra, kako bi se biljke osušile do večernjih sati – kaže ona.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top