Reč stručnjaka: Vremenske (ne)prilike pogoduju pojavi aflatoksina u kukuruzu

Postavljeno: 22.08.2021

U ovoj proizvodnoj sezoni postoji mogućnost pojave gljiva iz roda Aspergillus na klipovima kukuruza, što potom može da dovede do pojave aflatoksina. Iako su pomenute gljive u našim uslovima najčešće skladišni patogeni, u uslovima dugih perioda sa visokim temperaturama, bez padavina, u periodu od oplodnje do berbe kukuruza, mogu da izvrše infekciju klipa u poljskim uslovima, napominju stručnjaci

Sandra Miletaković, savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi, objašnjava se infekcija grupe gljiva ostvaruje samo kroz već stvorene otvore i rane na klipu i zrnu te da otvori mogu da budu od pucanja zrna usled suše, oštećenja usled ishrane insekata kao i da otvori na zrnu mogu da budu mesta na kojima otpada svila.

– Više je razloga zbog kojih u ovoj sezoni postoji rizik od pojave Aspergillus-a i sinteze aflatoksina. Biljke kukuruza su pod stresom usled nepovoljnih uslova za razvoj u proteklom periodu i podložnije su napadu patogena. Pored odsustva padavina u poslednjih mesec dana je registrovano i do 25 tropskih dana tj. dana sa maksimalnom dnevnom temperaturom preko 30 stepeni Celzijusa. Zbog ovakvih uslova u proizvodnji dolazi do pucanja zrna kukuruza te su uslovi za naseljavanje gljiva prouzrokovača plesni veoma povoljni – navela je Sandra Miletaković, savetodavka u PSSS Kruševac jedan od razloga.

Dodala je da rizik postoji jer se najavljuje nastavak trenda visokih temperatura, što će i dalje nepovoljno uticati na stanje useva na parceli a veoma pogodovati razvoju pomenutih gljiva.Takođe, postoji rizik da od stvaranja šteta na klipovima zbog napada insekata koji su trenutno prisutni u usevima kukuruza.

Preporučuje mere koje je moguće sprovesti:

– Hemijsko suzbijanje insekata registrovanim insekticidima. Sada je ključni momenat da se sprovede zaštita insekticidima jer se nalazimo u periodu intenzivnog polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca kao i pamukove sovice i na samom početku piljenja larvi. Ovo su dve najznačajnije štetočine kod nas koje oštećuju klipove, te se preporučuje primena insekticida koji imaju dobro delovanje i na larve, ali i na jaja, jer su larve veoma mobilne neposredno nakon piljenja i za kratko vreme se ubušuju u biljno tkivo te je veoma važno da se ove štetočine suzbijaju u stadijumu razvoja jaja. Treba primeniti Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

Dodaje da je u ovim fazama razvoja kukuruza, aplikaciju insekticida moguće izvršiti prskalicama na traktorima sa visokim klirensom i pomoću dronova.

Napominje da hemijsko suzbijanje druge generacije kukuruznog plamenca, pored toga što neposredno utiče na smanjenje zaraze klipova prouzrokovačima plesni, podiže prinose za oko pet odsto.

Preporučuje i navodnjavanje useva, na parcelama na kojima je to moguće, jer ono smanjuje mogućnost pucanja zrna, ali smanjuje i povoljnost uslova za infekciju klipova gljivama iz roda Aspergillus i za sintezu aflatoksina.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top