Reč stručnjaka: Kako zaštititi vinovu lozu od niskih temperatura

Postavljeno: 27.12.2021

Niske temperature u periodu mirovanja mogu naneti velike štete na vinovoj lozi,  a neke od mera koje mogu da se primene kako bi se te štete smanjile, kako preporučuju stručnjaci, su pokrivanje čokota, zagrevanje vazduha zadimljavanjem, korišćenje veštačke kiše

Temperature niže od -15 stepeni negativno deluju na procese intenzivnog rasta lastara, cvetanje i zametanje. Posledice niskih temperatura javljaju se u pozno proleće, ranoj jeseni i tokom zime. Kod poznih prolećnih mrazeva izmrzavaju tek aktivirana okca i mladi lastari. Rani jesenji mrazevi dovode do prevremenog opadanja lišća, pucanja bobica i izmrzavanje lastara, dok niske zimske temperature u zavisnosti od vremena javljanja i intenziteta dovode do različitih oštećenja pa čak i celog čokota – navodi savetodavac u kruševačkoj Poljoprivedno savetodavnoj službi Radomir Bušatović.

Objašnjava da sorte plemenitih sorti pokazuju različite otpornosti na niske temperature, te da su stone sorte  manje otporne od vinskih sorti.

Na osnovu granice izdržljivosti možemo ih uopšteno podeliti na tri grupe: na sorte koje izmrzavaju od -15 do -18 (kardinal, afus, crveni drenak) potom sorte koje izmrzavaju od -20 do -24 (frankovka, muskat hamburg, merlo) i sorte koje izmrzavaju na ispod -24  ( burgundac, italijanski rizling, traminac). U zavisnosti od stepena izmrzavanja mogu izmrznuti glavni pupoljci, suočice, celi jednogodišnji lastari, krakovi kordunica, stablo i nadzemni delovi čokota i ponekad ceo čokot. Oštećeni delovi na preseku su žuto smeđe ili crne boje i na proleće počinju da se suše i trunu – precizora on.

Kaže da bi preporučljivo bilo, pre obavljanja rezidbe, odrediti stepen izmrzavanja pravljenjem preseka pojedinih organa ( okce, lastar), a nadoknađivanje broja izumrlih okaca obaviti ostavljanjem većeg broja okaca po čokotu.

Ne smemo zanemariti ni uticaj sadržaja vode i organskih materija ( skroba i šećera) u organima. Dok veći sadržaj vode utiče na smanjenje otpornosti sadržaj skroba i šećera utiče na veću otpornost prema niskim temperaturama. Da bi se posledice suviše niskih temperatura smanjile treba primeniti agrotehničke mere : pokrivanje čokota, zagrevanje vazduha zadimljavanjem, korišćenje veštačke kiše neke su od mera koje  doprinose lakšem prevazilaženju nepovoljnih uticaja niskih temperatura na vinovu lozu – savetuje naš sagovornik.

J.B.

Foto: Pixabay

Ostale vesti

back-to-top