Reč stručnjaka: Kako da odredite vreme branja jabuka

Postavljeno: 29.09.2021

Berba plodova je jedan od najvažnijih trenutaka u savremenoj tehnologiji gajenja voća. Imajući u vidu da jabuka pripada voćkama čiji plodovi u svežem stanju mogu dugo da se čuvaju treba znati odrediti pravi trenutak za berbu

-Plodovi jabuke namenjeni za duže čuvanje treba da se beru u fazi rane zrelosti. Zrelost plodova u momentu berbe ima odlučujući uticaj na njihovu sposobnost čuvanja i kvalitet posle skladištenja. Prezrelo voće nastavlja da zri ubrzanim tempom i u toku skladištenja te dolazi do degradacije mesa ploda (brzo opadanje nivoa kiselina i čvrstoće mesa, pojava brašnjavosti) i delimičnog ili potpunog propadanja plodova. Nasuport tome, prerano ubrani plodovi su nedovoljno razvijeni, slabije krupnoće i obojenosti, lošeg ukusa – objašnjava savetodavac za voćarstvo u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Radomir Bušatović.

Precizira da su metode za procenu optimalnog vremena berbe broj dana od punog cvetanja do berbe, suma temperatura od punog cvetanja do berbe, broj dana od T stadijuma ploda do berbe. Postoje, dodaje, i dopunske metode: promena osnovne i dopunske boje pokožice ploda, promena boje semenjače i lakoća odvajanja ploda od grane. Među egzaktne metode spadaju jodno – skrobni test, refraktometrijski indeks, čvrstina ploda, merenje intenziteta disanja i sadržaj etilena u plodovima.

-Skrobno – jodna metoda za utvrđivanje faze zrenja i datuma berbe jabuke se koristi u određivanju zrelosti plodova, odnosno praćenju procesa razgradnje skroba uplodovima tokom njihovog sazrevanja, pri čemu kako sazrevanje plodova odmiče, skrob se sve više razgrađuje na proste šećere. Za sprovođenje testa uzima se deset plodova iste sorte iz zasada, najmanje dve, tri nedelje pre očekivane berbe sa raznih stabala i delova krune po sistemu jedno stablo jedan plod – savetuje Bušatović.

Objašnjava da se poprečno presečeni plodovi preko sredine potapaju u pripremljen rastvor (10 grama kristala joda, 40 grama kalijum jodida i 4 l tople vode), nakon nekoliko minuta meso ploda počinje da menja boju u plavo kada treba pristupiti vizuelnom ocenjivanju plodova jabuke.

-Na mestima gde je u plodu došlo do razgradnje skroba neće se zadržati boja, a na mestima gde ima skroba presek će biti obojen u tamno plavu boju. Ukoliko su plodovi manjeg stepena zrelosti površina preseka biće obojenija, a ukoliko je presek ploda manjeg intenziteta obojenosti ocena je veća a sam tim i plod zreliji. Rezultate testa uporediti sa šemom u prilogu na kojoj je u skali od jedan do osam ocenjen stepen zrelosti plodova, gde je ocenom jedan označen potpuno zelen plod, a ocenom osamprezreo plod – precizira on.

Upozorava da je jod otrov te da plodove koji su testirani ne treba koristiti za ishranu ljudi iživotinja već ih obavezno baciti, a posudu sa jodom držati van domašaja dece i na tamnom mestu.

J.B.
Foto: Pixabay

Ostale vesti

back-to-top