Rebalans budžeta na javnoj raspravi

Postavljeno: 08.09.2020

Deo nacrta rebalansa budžeta grada Kruševca za 2020. godinu, tačnije plan rashoda prema po programima i plan investicija, stavljeni su na javnu raspravu krajem avgusta. Iz ovih dokumenata može se videti da je plan rashoda za 453,5 miliona dinara veći od prvobitno planiranog za ovu godinu. Za 17 programa koliko ih se finansira iz budžetskih para, do kraja godine utrošiće se 4,5 milijardi dinara. Najveći porast rashoda je u preogramu zdravstvene zaštite, oko 172 miliona, a najveća ovogodišnja investicija je rekonstrukcija Trga koja će koštati  200 miliona dinara

Gotovo za sve programe predviđeno je više sredstava nego što je bilo planirano Odkukom o budžetu. Najveća razlika u odnosu na planirana sredstva na početku godine, odnosi se na zdravstvenu zaštitu, čak za blizu 172 miliona dinara, što je i očekivano, s obzirom na potrebe koje su se promenile sa pojavom epidemije korona virusa. Tako je u prvobitnom planu za program zdravstvene zaštite predviđeno 63,8 miliona dinara, a sada je ta cifra 236 miliona. 

Više novca biće potrošeno i za komunalne delatnosti, 710 umesto 652 miliona, troškovi za organizaciju saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu umesto oko 810 iznosiće blizu 947 miliona, povećan je i rashod za osnovno obrazovanje za oko 12 , kao i za socijalnu i dečiju zaštitu za blizu 29 miliona dinara. 

Razvoj kulture i informisanja, prema nacrtu rebalansa, koštaće budžet oko 20 miliona više, za razvoj turizma predviđeno je gotovo duplo više u odnosu na prethodni plan, tačnije 93,5 miliona umesto prvobitno planiranih 48, dok će se za razvoj sporta i omladine utrošiti 224,5 umesto planiranih 164,5 miliona.

Jedini program za koji će se izdvojiti manje para nego što je planirano jeste program energetske efikasnosti i obnovljivih izvora ebergije, što je najverovatnije u vezi sa odlaganjem pojedinih projekata rekonstrukcije javnih objekata koje je tebalo uraditi uz podršku Republike. 

Ukupna investiciona ulaganja prema nacrtu rebalansa trebalo bi da iznose 1,1 milijardu dinara, od čega iz budžeta 383 miliona, iz transfera sa drugih nivoa vlasti stiže oko 94 miliona, dok je više od pola milijarde iz neraspoređenog viška iz ranijih godina, odnosno iz sredstava budžetskih korisnika. 

Najveća ovogodišnja investicija je svakako rekonstrukcija Trga kosovskih junaka, za šta je u ovom planskom dokumentu predviđeno 200 miliona dinara.   

Javna rasprava o predloženim dokumentima traje do 12. septembra, za četvrtak, 10. septembar u 13 sati zakazana je javna tribina o nacrtu rebalansa u Sali 34 gradske Skupštine. Do tada javni uvid u nacrt teksta rebalanse moguće je ostvariti u kancelariji 59, a u plan investicija u kancelariji 25 od 7,30 do 15,30. 

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanom obliku na adresu Odeljenje za finansije Gradske uprave Kruševac, Gazimestanska 1, 37000 Krušebvac ili na mejl [email protected] sa naznakom “Primedbe na nacrt Odluke o rebalansu budžeta Grada Kruševca za 2020. godinu”, odnosno “Primedbe na Plan investicija – Rebalans za 2020. godinu”.

Ostale vesti

back-to-top