Rasinsko kupalište: Ostvarivi projekat ili mrtvo slovo na papiru?

Postavljeno: 22.07.2021

Decenijama gradska rukovodstva govore o potencijalima Rasine, određeni pomaci su učinjeni sanacijom dela korita i obala reke u blizini Pokrovske crkve, te usvajanjem potrebnih planova, ali Kruševljani i dalje čekaju na uređeno, moderno kupalište i prateće sadržaje. Nadležni napominju da je korona znatno uticala na odlaganje regulacije Rasine, a nadaju se da bi Kruševljani uređeno kupalište mogli da dobiju za tri do četiri godine

Sa letnjim vrelinama iznova se pokreće priča o reci i stanju u kome se nalazi. Podsetimo da je pre više od tri godine (u martu 2018. godine) lokalna samouprava usvojila Plan detaljne regulacije Sportsko – rekreativnog centra Rasina. Tim dokumentom je predviđeno uređenje prostora uz reku, koji bi se preobrazio u višefunkcionalni gradski park. Uz sportski, bio bi zastupljen komercijalni sadržaj koji bi obuhvatao kafiće i restorane duž obale reke. Radovi bi se odvijali u nekoliko faza, na površini od 77 hektara. Takođe, krajem 2018. godine urađena je sanacija 1,7 kilometara korita obala Rasine iznad Parunovačkog mosta.

U JP za urbanizam i projektovanje Kruševac navode da idejni projekat koji se odnosi na kupalište postoji godinama, ali da se na osnovu njega ne mogu izvoditi radovi.

Potrebno je napraviti novo projektno rešenje i dokumentaciju koja će biti u skladu sa novim odnosno budućim stanjem na terenu. JP „Srbija vode“ trenutno radi na projektu regulisanja reke Rasine, koja je u njihovoj ingerenciji kao vodotok prvog reda, od ušća Modričke reke pa sve do 100 metara ispod želzničkog mosta. Paralelno Grad Kruševac, radi na izmeni planske dokumentacije koja će omogućiti radove na regulisanju korita – navedeno je u odgovorima tog preduzeća.

U JP za urbanizam i izgradnju konstatuju da je reč o brojnim povezanim operacijama koje se moraju ispoštovati pre početka rada na samom kupalištu. Kao jednu od njih navode rešavanje tehničkih detalja koji se odnose na položaj buduće trase istočne obilaznice oko Kruševca i pomenute regulacije Rasine, jer su u neposrednom dodiru, o čemu predstavnici tog preduzeća razgovaraju sa predstavnicima “Puteva Srbije” i “Srbija voda”. Među preduslovima je, kako dodaju, izgradnja fekalne kanalizacije za naseljena mesta u slivu Rasine do brane u Ćelijama kako bi se obezbedio propisani kvalitet vode za kupalište.

Nadležni napominju da je epidemija korone značajno uticala na odlaganje regulacije Rasine. Uz konstataciju da je rok za izgradnju kupališta direktno uslovljen regulacijom korita reke nadaju se da bi kupalište moglo da bude izgrađeno u naredne tri do četiri godine.

Do tada sugrađani će spas od letnjih vrelina nastaviti da traže na improvizovanim plažama na reci, na mestima koja sami izaberu kao najpogodnija.

S.M.

Ostale vesti

back-to-top