„Prva plata“ po drugi put

Postavljeno: 24.08.2021

Pokrenut je drugi ciklus programa zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, poslodavci se prijavljuju do 20. septembra, kandidati od 1. do 31. oktobra, a potpisivanje ugovora sa izabranim kandidatima je do kraja godine. Prijava se vrši preko portala mojaprvaplata.gov.rs

Program „Moja prva plata“ je prvi put realizovan u 2020. godini, a podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalni rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

Kroz pomenuti program kruševačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje je u prošloj godini zaključila 119 ugovora za stručno osposobljavanje 180 lica.

– Od toga je 75 ugovora za 107 lica iz Kruševca. Dva ugovora za 4 lica su iz javnog sektora, a svi ostali iz privatnog. Realizacija navedenih ugovora je još uvek u toku i većina se završava sredinom septembra – navodi za KruševacGrad Ana Bacić, načelnica Odeljenja za programe zapošljavanja u filijali NSZ u Kruševcu.

Prema uslovima objavljenim u ovogodišnjem javnom pozivu predviđeno je da program traje 9 meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. NSZ zaposlenima preko programa isplaćuje novčanu naknadu od 22.000 dinara, ako imaju srednje obrazovanje, odnosno 26.000 dinara onima sa visokim obrazovanjem te uplaćuje doprinose u slučaju povrede na radu, u skladu sa zakonom. Poslodavac može isplaćivati dodatna sredstva, koja mesečno ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje NSZ.

Kandidati koji žele da se prijave za program treba da su na evidenciji NSZ, da imaju najmanje srednje obrazovanje, da su mlađi od 30 godina, da nemaju radno iskustvo ili da je ono kraće od šest meseci, da nije ranije nisu koristili program „Moja prva plata“ te da šest meseci pre objave javnog poziva programa nisu bili u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

Poslodavci koji se prijavljuju za program treba da imaju sedište u Srbiji, da u rokovima izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, da u poslednjih šest meseci nisu duže od 30 dana bili evidentirani u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije, da su izmirili ranije ugovorene obaveze prema NSZ, da imaju zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica te da imaju tehničke i prostorne kapacitete za njihovo osposobljavanje.

Predviđeno je da poslodavci selekciju kandidata vrše od datuma početka prijave kandidata, a konačan izbor je od 1. do 15. novembra za poslodavce iz privatnog sektora, odnosno od 16. do 30. novembra za poslodavce iz javnog sektora. U roku od 15 dana nakon završetka izbora formiraju se konačne liste poslodavaca i izabranih kandidata, a zaključivanje ugovora poslodavca, NSZ i kandidata je u roku od 15 dana od tada.

Više informacija može se naći na portalu mojaprvaplata.gov.rs.

Inače, prema podacima NSZ na evidenciji nezaposlenih u Kruševcu je na kraju jula ove godine bilo 9.537 lica, za 1.170 manje nego u istom periodu prošle godine, dok ih je u Rasinskom okrugu bilo 19.652, odnosno za 646 manje nego na kraju prošlog jula.

L.S.- J.B.

Ostale vesti

back-to-top