Priča za Riplija: Kako zalutali račun za struju preko noći može sa 1.780 dinara da naraste i na više desetina hiljada

Postavljeno: 15.04.2021

Kruševljanin Miodrag Lekić već dve godine pokušava da na sudu dokaže da mu je EPS poslao izvršitelje na vrata za dug o kome ga nije obavestio, koji nije iskazan na računu za naredni mesec, bez opomene i to samo mesec i po dana nakon što mu je dug zaračunat u postupku promene namene brojila. Njegova sudska borba je, kaže, principijelna jer želi da ukaže na lošu poslovnu politiku EPS-a prema potrošačima i “ne želi da plaća troškove izvršenja za legalizovanu pljačku”. U EPS-u, pak, tvrde da je Lekiću račun uredno dostavljen, ali i da oni nemaju obavezu da dužnicima pre izvršitelja šalju opomene. Tako sada, uz troškove izvršenja i zatezne kamate, osnovni dug sa 1.780 dinara, preti da naraste i na više desetina hiljada

Zahtev za promenu namene brojila, sa virmanskog potrošača na domaćinstvo, Lekić je podneo početkom aprila 2019. godine kada je, kako tvrdi, uredno platio taksu, zajedno sa svim zaostalim dugovanjima. Dug koji je predmet ove priče, smatra naš sagovornik, nastao je posle podošenja njegovog zahteva, odnosno u toku 20 dana koliko je radnicima EPS-a trebalo da njegov zahtev za promenu namene brojila obrade.

– Za taj iznos nikakvo pisano obaveštenje nisam dobio. Taj dug nije bio prikazan ni na novom računu. Račun za april u iznosu od 516 dinara uredno sam platio, kao i sve naredne koji su pristizali, a za dug sam saznao kada mi je uručen nalog od izvršitelja – tvrdi Lekić.

– Ako uzmemo u obzir da se račun za april isporučuje u narednom mesecu, ispada da je dug bio star tek 40-tak dana kada je poslat izvršiteljima – kaže Lekić i dodaje da u ovom javnom preduzeću očito nije učinjen nikakav napor da se on, kao korisnik obavesti o dugovanju, i upozori na mogućnost utuženja i prinudne naplate.

EPS je, veruje Lekić, morao da ga u pisanoj formi obavesti o promeni ED broja i da na narednom računu iskaže sva potraživanja (i za stari i za novi ED broj). Takođe, smatra da je stvar dobre poslovne prakse da mu se, kao dugogodišnjem korisniku, pošalje opomena ako se primeti da je propustio rok za plaćanje, odredi dodatni rok, a tek nakon toga angažuje izvršitelj.

– Ništa od toga nije učinjeno. Tvrdim da sam kao korisnik doveden u zabludu da su sva dugovanja izmirena jer sam dobio račun za april i platio misleći da redovno izmirujem sve svoje obaveze – navodi Lekić, naglašavajući da je promenom ED broja bez da je on o tome obavešten, direktno prekršen Zakon o zaštiti potrošača. Navodi i da u Zakonu ima još odredbi koje su u njegovom slučaju prekršene, kao što su skrivanje bitne informacije ili njeno pružanje neblagovremeno ili na nerazumljiv ili dvosmislen način, što može navesti potrošača da donese ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo.

Kada se obratio pravnoj službi EPS-a kako bi uložio reklamaciju i ukazao na ove propuste, međutim, rečeno mu da je trebalo sam da se interesuje da li ima neki zaostali dug.

– Onda su me u pravnoj službi EPS-a u Kruševcu “prijateljski” posavetovali da platim celokupan iznos, uključujući i troškove izvršitelja. Rekli su i da je to već gotova stvar i da nema potrebe da sebe izlažem dodatnom trošku, da se “savijem” i platim kao svi ostali jer je to jedino što mogu da uradim – kaže on.

U Agenciji za zaštitu potrošača, Lekiću su savetovali da se pismenim putem obrati EPS-u i zahteva obrazloženje zbog čega je utužen za tako mali iznos u roku kraćem do 40 dana bez ikakvog objašnjenja, što je on i učinio.

– Odgovorili su mi da je predmet utuženja dug od 1.780 dinara nastao u martu, bez ikakvog obrazloženja o njihovoj obavezi da me obaveste pre nego što me utuže – kaže on.

Umesto opomene, upućen je na sud za iznos koji je tada već bio pet puta veći od osnovnog duga sa zateznim kamatama i potraživanjima izvršitelja od preko 10.000 dinara. Sa nagradama izvršiteljima za uspešno izvršenje koja će naknadno biti određena, i eventualnim sudskim troškovima, jer je nakon svega odlučio da pravdu potraži na sudu, našem sugrađaninu “smeši” se dug koji sa 1.780 dinara može da naraste i na preko 50.000 dinara.

– Smatram da je ovo administrativna greška i da kao korisnik ne treba da snosim bilo kakve dodatne troškove, osim osnovnog duga koji sam platio odmah po saznanju da dug postoji, tako što sam otišao u pravnu službu EPS-a i na lični zahtev dobio sporni obračun. EPS-u sada ne dugujem više ništa – objašnjava Lekić.

Potraživanja advokata i izvršitelja mu međutim i dalje vise nad glavom. I sudski troškovi, ako izgubi spor.

– Već dve godine se na sudu borim za pravdu zbog sebe ali i svih ostalih ljudi koji su bili ili će tek biti u sličnoj situaciji. Znam za mnogo slučajeva gde se „tiho“ naplaćuju veliki iznosi za jako mala dugovanja – kaže Lekić i dodaje da to izaziva opravdanu sumnju u spregu Elektroprivrede i izvršitelja.

Lekić svoja prava na sudu zastupa sam, bez advokata jer želi da, kako kaže, “jasno i nedvosmisleno stekne uvid u mogućnost običnog čoveka da se odbrani od nepravde”.

– Ova borba legitimnim pravnim sredstvima predstavlja princip od koga nijedan savestan i pravedan čovek ne sme da odustane. Mislim da će samo takvo delovanje ukinuti samovolju onih koji se bogate na štetu ugroženih koji nisu u stanju da se brane. Želim da se uverim da li je pravda rezervisana samo za pojedince, ili je sud u službi i onih malih ljudi, a ako on to nije, onda je to samo privid da pravda postoji – poručuje na kraju Lekić.

To što suđenje traje dve godine i što je u procesu koji se vodi zbog jednog računa do sada bilo pet ročišta i tri otkazivanja a deveto je zakazano čak za 22 jun, smatra Lekić, jasno ukazuje na sabotažu korisnika i gomilanje troškova procesa čime se dužnik prisiljava da od procesa u startu odustane i plati nepravedne namete.

D.P.

Iz EPS-a kažu – sve je po slovu zakona

Na pitanja koja je KruševacGrad uputio centrali Elektroprivrede Srbije u Beogradu, dobili smo kratak odgovor da je Miodragu Lekiću uredno dostavljen račun za utrošenu električnu energiju za mart 2019. godine. Tvrde i da je kupac obavešten o promeni ED broja, te da je i lično potpisao Ugovor o garantovanom snabdevanju električnom energijom u kome je jasno naznačen novi ED broj.

Obavestili su nas i da po zakonu nisu u obavezi da dostavljaju opomene pre podnošenje predloga za izvršenje, da je u svakom računu za utrošenu električnu energiju iskazan rok za plaćanje, te da nakon tog roka izvršni poverilac ima pravo da svoja potraživanja naplati prinudnim putem.

Da li je, međutim, ekspresna primena tog prava i to na dug od 1.780 dinara, bez pokušaja da se dugogodišnji potrošač makar upozori šta mu se sprema, dobra i moralna poslovna praksa, pitanje je na koje bismo i sami mogli da damo odgovor.

Lekić je inače promenio namenu brojila godinu i po dana nakon što je zatvorio radnju, a za to vreme uredno je plaćao taksu za to brojilo

Ostale vesti

back-to-top